Dorpsraad wil vertegenwoordigers in MRS

Kudelstaart – “Rondom Schiphol zijn er belangrijke ontwikkelingen gaande waarbij het goed is om als Dorpsraad Kudelstaart aangehaakt te blijven. Eén van die ontwikkelingen is een nieuw overlegorgaan, de Maatschappelijke Raad Schiphol die de Omgevingsraad gaat vervangen. Hopelijk wordt dit een overlegorgaan met meer tanden dan de Omgevingsraad Schiphol.” Zo begint een mail van de Kudelstaartse Dorpsraad die donderdag 10 mei onder vele Kudelstaarters is verspreid.  Op 1 juli 2023 treedt deze nieuwe Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) in werking. De MRS wordt een wettelijk overleg- en adviesorgaan over luchtvaart en Schiphol. De MRS geeft gevraagd en ongevraagd input en advies om hinder te voorkomen of te verminderen. Die adviezen zullen gericht zijn aan de minister van I&W. En het meest hoopgevende: de wet verplicht de minister om op de adviezen van de MRS te reageren.

Elke stem telt
In de MRS zitten straks bewoners  samen met enkele maatschappelijke organisaties zoals natuur- en milieugroepen en onafhankelijke experts die hen ondersteunen. Zo vormen de MRS-adviezen straks een brug tussen de belangen van inwoners uit de omgeving en het kabinet en de luchtvaartsector.

Kudelstaart ingedeeld bij cluster Aalsmeerbaan
Hoewel Kudelstaart overlast heeft van De Zwanenburgbaan, de Aalsmeerbaan en, via de “bochtstraal” bij Leimuiden, ook van de Kaagbaan, is Kudelstaart ingedeeld bij het cluster Aalsmeerbaan. Binnen de MRS zal de clustervertegenwoordiger van de Aalsmeerbaan dus ook voor de belangen van Kudelstaart op moeten komen die betrekking hebben op deze andere twee banen. Een sterke Kudelstaartse inbreng in het cluster is dan ook belangrijk en kan alleen bereikt worden als we voldoende kiespersonen in stelling kunnen brengen die de clustervertegenwoordiger gaan kiezen.

Aanmelden
Om als Dorpsraad Kudelstaart toegelaten te worden moet er een lijst ingeleverd worden wie zij vertegenwoordigen. Per 50 aanmeldingen krijgt de Dorpsraad één stem bij de verkiezing van de clustervertegenwoordiger. Via onderstand formulier kunt u uw gegevens invullen. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de registratie van de Dorpsraad bij de MRS. Steekproefsgewijs controleert de MRS de aangemelde namen. Aanmelden kan via deze link.

Mocht u geïnteresseerd zijn om zich actief te bemoeien met Schipholzaken dan kunt u zich via de website van de MRS (https://maatschappelijkeraadschiphol.nl/verkiezingen/kandidaatstelling/) kandideren als clustervertegenwoordiger.

Gepubliceerd: 11 mei 2023 om 21:21 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×