Coalitie door zonder Absoluut Aalsmeer

Aalsmeer – De fracties van CDA, VVD en D66 hebben besloten gezamenlijk als coalitie met drie facties door te gaan, dus zonder Absoluut Aalsmeer (AA). Volgens de drie partijen is binnen de coalitie lang geprobeerd om tot een vruchtbare samenwerking te komen.

Belangrijk doel hierbij is het bereiken van rust en bestuurlijke continuïteit in Aalsmeer. Dat leek met de gemaakte afspraken aanvankelijk mogelijk, maar door de recente ontwikkelingen binnen de fractie van Absoluut Aalsmeer is dit in een ander daglicht komen te staan en is de beoogde stabiliteit helaas niet voldoende aanwezig gebleken. Eerder verlieten meerdere personen  de partij, waaronder twee raadsleden.

Dit betekent dat tijdens de raadsvergadering van 29 juni a.s. alleen Sven Spaargaren voorgedragen zal worden als wethouder.

Gepubliceerd: 26 juni 2023 om 23:33 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×