Maatregelen veiligheid Aalsmeerse rotondes

Aalsmeer – Om het aantal ongevallen op de rotondes van de Burgemeester Kasteleinweg terug te dringen worden de inrichting van de rotondes, de snelheid van de verkeersdeelnemers en de bewegingen van de bus aangepast. De maatregelen zijn besproken met de provincie, de politie, vervoersmaatschappij Connexxion en de Vervoerregio Amsterdam. Over drie maanden en over een half jaar wordt de effectiviteit van de maatregelen geëvalueerd.

Het aantal ongevallen op de Burgemeester Kasteleinweg is na de oplevering van de weg snel opgelopen. De onoverzichtelijke situatie op de rotondes, en de snelheid en het gedrag van de diverse weggebruikers, blijken daarvan de oorzaak. De maatregelen die nu op korte termijn worden genomen gaan volgens betrokken partijen een deel van die problemen verminderen.

Stop & Go bij Dorpsstraat
Eén van de problemen lag in het feit dat bij de rotonde bij de Dorpsstraat de bus niet hoeft te stoppen bij een halte, zoals vlak voor de andere rotondes wel gebeurt. In overleg met Connexxion is vanaf 1 juni een Stop & Go ingevoerd waardoor de bus eerst volledig tot stilstand komt voor hij de rotonde op komt rijden.
Het overzicht op de rotondes bij de Dorpstraat en de Van Cleeffkade is per direct verbeterd door het groen te snoeien. De zichtlijnen voor automobilisten zijn daarmee ruimer geworden.

Overige ‘prikkels’ verminderen
De komende maand zullen voornamelijk verschillende visuele aanpassingen in gang worden gezet voor het versimpelen en verminderen van ‘prikkels’ voor alle weggebruikers. Denk hierbij aan het verwijderen van de voorsorteervakken op de rotondes, het verduidelijken van de busbanen en het aanpassen van de bebording. Ook wordt komende maand gekeken hoe de snelheid van de fietsers richting de rotondes kan worden verlaagd waar deze te hoog is.

Aanpassing rotondes vraagt meer tijd
Naast de korte termijn maatregelen wordt in samenwerking met onze partners Connexxion, Vervoerregio Amsterdam, provincie Noord-Holland en de politie district Amsterdam-Zuid afgestemd hoe de verkeerssituatie nog verder veilig kan worden gemaakt door zwaardere aanpassingen. Dit neemt meer tijd in beslag dan de eerder genoemde maatregelen.

Foto: archieffoto

Gepubliceerd: 1 juni 2023 om 20:26 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×