Opkoopbescherming moet huisvestingscrisis tegengaan

Aalsmeer – Wie een huis koopt in Aalsmeer met een WOZ-waarde tot en met 423.000 euro, wordt verplicht er zelf te gaan wonen. Verhuren wordt pas mogelijk vier jaar na de akte van levering. Deze regeling gaat op 1 juli 2023 in. “Er is een schaarste op de woningmarkt. Nu zien we regelmatig dat goedkope woningen worden opgekocht voor de verhuur. Hierdoor worden de goedkope woningen nog schaarser voor starters en mensen met een middeninkomen”, vertelt wethouder wonen Willem Kikkert. “De invoering van de opkoopbescherming moet hier een eind aan maken. De regeling gaat gelden voor woningen die na het ingang van de regeling zijn aangekocht.”
Bij nieuwbouwhuizen die nog gebouwd worden, bestaat de verplichting al om er als koper zelf te gaan wonen. Met de nieuwe opkoopbescherming verplicht het college dit nu ook voor bestaande bouw met een WOZ-waarde tot en met 423.000 euro.

Uitzonderingen
Er zijn wel een paar uitzonderingen. Zo mag er wel verhuurd worden aan  eerste- of tweedegraadsfamilieleden (broers, zussen, kleinkinderen, opa’s, oma’s, schoonzussen, zwagers, stiefzussen, stiefbroers) en mag de woning ook tijdelijk verhuurd worden, bijvoorbeeld in verband met een verblijf in het buitenland. Dat is ook het geval als de woonruimte verbonden is met een bedrijfsruimte, kantoor of winkel. Om gebruik te maken van deze uitzonderingen is er wel een vergunning nodig. Deze kan bij de gemeente worden aangevraagd.

WOZ-grens
In de gemeenteraad 8 juni 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met een WOZ-grens van 423.000 euro. Deze WOZ-grens wordt ieder jaar geïndexeerd.

Meer informatie over de regeling is te vinden op: www.aalsmeer.nl zoek op opkoopbescherming.

Gepubliceerd: 4 juli 2023 om 22:37 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×