Kinderraad ontvouwt plannen

Aalsmeer – Donderdag 12 oktober 2023 ging de gemeenteraad in gesprek met de Kinderraad. Vier leden van de Kinderraad gaven een toelichting op hun speerpunten en de acties die daarbij horen. Hugo, Koen, Meerte en Izabel vertelden over wat de Kinderraad wil doen rond het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen, de inclusieve buitenspeeldag, aandacht voor verschillende culturen en het besparen van energie. Kinderburgemeester Vera Keessen gaf een toelichting op haar speerpunt, het bespreekbaar maken van armoede onder kinderen. Dirk van Willegen was plaatsvervangend voorzitter van deze vergadering.

Gesprek Kinderraad
Vlak voor de zomer zijn de nieuwe leden van de Aalsmeerse Kinderraad voor het schooljaar 2023-2024 gekozen. De Kinderraad gaat twee keer per jaar in gesprek met de gemeenteraad. Afgelopen donderdag gaven zij een toelichting op hun speerpunten en op de acties die zij het komend schooljaar willen organiseren. Voor sommige activiteiten is geld nodig. De raad kan, bij steun voor de voorstellen, geld hiervoor vrijmaken bij de behandeling van de programmabegroting.

Zwaaitegels voor ouderen
Izabel van basisschool De Ruimte vertelde over deze actie. “Vorig jaar hebben we zes zwaaitegels geplaatst bij verzorgingshuizen. Dit was een groot succes, mensen vinden het erg leuk als er naar ze gezwaaid wordt. Daar worden ze vrolijk van”. De Kinderraad wil een fiets- en wandelroute uitstippelen langs alle zwaaitegels in Kudelstaart en Aalsmeer. Wethouder Kikkert was enthousiast: “Aandacht geven aan elkaar is ontzettend belangrijk, hier moet een budget voor te vinden zijn!” Voor de zwaaitegels is een budget nodig van 390 euro. De leden van de gemeenteraad spraken hun steun voor dit voorstel uit.

Inclusieve buitenspeeldag
Meerte van basisschool De Brug vertelde over de inclusieve buitenspeeldag. “Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen meer bewegen en meer buitenspelen. Iedereen moet mee kunnen doen, ook kinderen met een beperking. Daarom willen wij dit organiseren”. De buitenspeeldag was vorig jaar een groot succes, meer dan 100 kinderen deden mee. Volgend jaar wordt de dag georganiseerd op 12 juni, in Kudelstaart. Voor het organiseren hiervan is 1500 euro nodig, waarvan 750 euro al is toegezegd door Sportservice. Wethouder Kabout zei: “Aandacht voor kinderen met een beperking én voor meer bewegen past heel goed bij de doelen van de gemeente. Wat een mooi initiatief!” Ook de raadsleden spraken hun waardering voor dit voorstel uit.

Kennis van andere culturen
Hugo van de Jozefschool begon zijn verhaal met een vraag. “Wie van u weet hoeveel verschillende nationaliteiten er in Aalsmeer wonen? Dit zijn er 93! Aandacht voor verschillende culturen is belangrijk: als je elkaar beter leert kennen en begrijpen wordt er bijvoorbeeld minder gepest. “Op 21 mei 2024 is het de internationale dag van de culturele diversiteit. Wij willen hierbij aansluiten door ook in Aalsmeer iets te organiseren. Bijvoorbeeld een culturenmarkt of het verspreiden van een folder met heel veel informatie op scholen”. Voor beide acties heeft de Kinderraad 500 euro begroot. De raadsleden vinden het zo’n mooi initiatief dat zij allebei de voorstellen, de markt én de folder, willen steunen. Wethouder Spaargaren gaf aan dat hier bij de bespreking van de Programmabegroting op 9 november geld voor vrijgemaakt kan worden.

Aandacht voor het besparen van energie
Koen van basisschool De Brug ging in op de noodzaak van zuiniger omgaan met energie. “Wij willen dat er meer aandacht komt voor het besparen van energie. We willen een check maken voor scholen en voor ouders om zuiniger om te gaan met energie op school en in huis”. Als voorbeeld noemde hij het uitzetten van de digiborden als ze niet gebruikt worden en het lager zetten van de verwarming. “Dan doen we gewoon een warme trui aan”. Ook dit voorstel, waarvoor de Kinderraad al financiële steun gevonden heeft, kan rekenen op de steun van de raad.

Kinderarmoede
Kinderburgemeester Vera Keessen vroeg tot slot aandacht voor haar eigen speerpunt, namelijk het bespreekbaar maken van kinderarmoede. “Ik vind het heel erg belangrijk dat armoede onder kinderen zichtbaar wordt. Pas als iets zichtbaar is kun je er iets aan doen. Ik wil ook dat kinderen weten wat ze zelf kunnen ondernemen en waar ze aan kunnen kloppen voor hulp”. De leden van de gemeenteraad complimenteerden Vera met haar initiatief.

Gepubliceerd: 17 oktober 2023 om 7:16 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×