Gemeente Aalsmeer tekent protest aan tegen natuurvergunning Schiphol

Aalsmeer – De gemeente Aalsmeer heeft formeel protest aangetekend tegen de verleende natuurvergunning van Schiphol, waarin de mogelijkheid van verdere groei wordt geboden. De motie voor bezwaar, voorgesteld door de fractie van Absoluut Aalsmeer, kreeg brede steun tijdens een extra raadsvergadering op donderdag 2 november 2023.

De motie benadrukte de noodzaak voor Schiphol om het aantal vluchten te verminderen om de overlast voor omwonenden te beperken en hun gezondheid en leefbaarheid te waarborgen. Burgemeester Oude Kotte, die de portefeuille Schiphol beheert, wees erop dat de gemeente Aalsmeer geen belanghebbende is, aangezien ze in 2021 geen bezwaar had ingediend tegen het ontwerpbesluit, volgens een eerder raadsbesluit.

Desalniettemin hebben alle zeven politieke partijen een nieuwe motie aangenomen die de gemeente oproept om formeel en openbaar protest aan te tekenen tegen de verleende natuurvergunning. In een brief aan minister Van der Wal van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij dringt de gemeente Aalsmeer erop aan de leefbaarheid en gezondheid van haar inwoners te beschermen en pleit zelfs voor aanvullende krimp. Dit protest wordt gezien als een krachtig signaal van de gemeente tegen verdere groei van Schiphol.

Foto: Schiphol.nl

Gepubliceerd: 6 november 2023

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×