Programmabegroting 2024 in de Raad

Aalsmeer – Op 9 november a.s. om 20.00 uur, staat de Programmabegroting 2024 op de agenda van de Aalsmeerse gemeenteraad. Ondanks een sluitende begroting voor 2024, zijn er zorgen over de financiën op de langere termijn.

De inkomsten van de gemeente Aalsmeer bestaan uit Rijksbijdragen (49 miljoen euro), belastingen en heffingen (25 miljoen euro) en overige inkomsten (32 miljoen euro), wat resulteert in een begroting van 106 miljoen euro.
Veranderende ontwikkelingen, zoals de woningnood, zorgduurzaamheid en arbeidsmarktkrapte, beïnvloeden het beleid en de financiën. Wethouder Sven Spaargaren maakt zich zorgen over toekomstige financiën door verminderde Rijksbijdragen vanaf 2026.

De begroting verdeelt de middelen voornamelijk naar het sociaal domein (30 miljoen euro), de openbare ruimte (21 miljoen euro) en ruimtelijke ontwikkeling (20 miljoen euro). De gemeenteraad zal beslissen na de bespreking en de moties die zijn ingediend, waaronder die over kinderraadactiviteiten, evenementenfondsen, alternatieve woningen, bestaanszekerheid, klimaatbeleid en Schipholbeleid.

Gepubliceerd: 6 november 2023 om 22:12 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×