Gezond Water wijst gemeenten op loodproblematiek

Aalsmeer – Stichting Gezond Water heeft eind oktober alle gemeenteraden opgeroepen om het voorbeeld van de gemeente Amersfoort te volgen en een verbod op het gebruik van lood in visrechten in te voeren. Amersfoort heeft dit verbod onlangs ingevoerd om de waterkwaliteit te verbeteren en de gezondheidsrisico’s van lood te verminderen. Lood is een giftig zwaar metaal en wordt als een Zeer Zorgwekkende Stof beschouwd, waarvan het gebruik en de emissie moeten worden voorkomen. Gemeenten dragen hierin een verantwoordelijkheid.

Stichting Gezond Water benadrukt dat gemeenten zich vaak niet bewust zijn van de omvang van het gebruik van vislood. Sportvissers gebruiken vaak grote hoeveelheden lood, dat in het water achterblijft en schadelijk is voor het milieu. Hoewel er meer dan 1000 alternatieven voor vislood beschikbaar zijn, blijft het gebruik ervan wijdverspreid, en de overheid moet actie ondernemen om dit te veranderen.

Daarnaast wijst de stichting op de gezondheidsrisico’s van lood, vooral bij het thuis gieten van lood, waar loodrook vrijkomt en in de omgeving neerslaat. Dit vormt een gevaar voor jonge kinderen en zwangere vrouwen. Een verbod op het gebruik van vislood zou onnodige waterverontreiniging voorkomen en de risico’s van loodrook verminderen. Daarom roept de stichting alle gemeenten in Nederland op om actie te ondernemen tegen de visloodproblematiek.

Foto: Pexels

Gepubliceerd: 5 november 2023

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×