Sluitende begroting, maar zorgen voor langere termijn

Aalsmeer – De gemeenteraad van Aalsmeer heeft, ondanks zorgen over de financiële vooruitzichten op de langere termijn, unaniem ingestemd met de Programmabegroting 2024. Hoewel het college een sluitende begroting voor 2024 heeft voorgesteld, zijn er bezorgdheden over de financiën vanaf 2026, aangezien het Rijk dan aanzienlijk minder geld aan gemeenten zal toewijzen.

De inkomsten van Aalsmeer bestaan voornamelijk uit Rijksbijdragen, belastingen en heffingen en andere inkomsten, wat resulteert in een totale begroting van 106 miljoen euro. De grootste uitgavenposten zijn het sociaal domein, de openbare ruimte en ruimtelijke ontwikkeling.

Tijdens de raadsvergadering uitten alle fracties hun bezorgdheid over de langere termijn, waarbij de focus lag op het gezond maken van de begroting na 2026. Enkele partijen dienden moties in, waaronder het CDA met een voorstel voor een evenementenfonds, GroenLinks met plannen voor alternatieve woningen en klimaatbeleid en FlorAalsmeer met een motie over het belasten van Schiphol voor vliegverkeer boven Aalsmeer.

Slechts één motie, ingediend door GroenLinks, werd aangenomen. Deze motie roept op tot het opnemen van een aparte paragraaf over klimaatkwesties in de kadernota van 2025, waarin biodiversiteit, klimaatadaptatie en energietransitie worden behandeld. De raad zal begin 2024 de exacte invulling van deze paragraaf vaststellen. Ondanks deze zorgen heeft de gemeenteraad unaniem de Programmabegroting 2024 goedgekeurd.

Gepubliceerd: 13 november 2023 om 22:00 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×