Rijnland verhoogt tarieven om droge voeten te houden

Aalsmeer – Het waterschap Rijnland, waar een deel van de gemeente Aalsmeer onder valt, weigert de financiële uitdagingen door te schuiven naar toekomstige generaties en kondigt aan nu te investeren in cruciale waterbeheerprojecten. Het waterschap staat voor toenemende problemen, zoals dreigende overstromingen en de garantie van voldoende schoon water, wat niet langer vanzelfsprekend is. Met het oog op de toekomst en om onnodige lasten voor volgende generaties te voorkomen, is het noodzakelijk om nu in actie te komen.

In 2024 wordt een belastingstijging van gemiddeld 15% verwacht, deels als gevolg van rente- en prijsstijgingen. Hoogheemraad Jan de Vries benadrukt dat het vermijden van tariefsverhogingen niet in lijn is met een krachtig financieel beleid. Rijnland zal investeren in het versterken van kades, projecten voor weerbestendigheid, renovatie van waterzuiveringsinstallaties, duurzame energie en maatregelen ter bevordering van waterkwaliteit en biodiversiteit.

Hoewel tariefsverhogingen begrijpelijk als belasting worden ervaren, is het noodzakelijk om financieel gezond te blijven om effectief om te gaan met de uitdagingen van klimaatverandering, zoals droogte en wateroverlast. Rijnland stelt dat het essentieel is om te blijven investeren in duurzame en innovatieve oplossingen om de veiligheid van water in West-Nederland te waarborgen, niet alleen voor huidige bewoners maar ook voor toekomstige generaties.

Gepubliceerd: 1 december 2023

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×