Aalsmeer eist drastische vermindering geluidsoverlast

Aalsmeer – In een recente brief aan de minister heeft de gemeente Aalsmeer gepleit voor concrete maatregelen om de geluidsoverlast van Schiphol te verminderen en de gezondheid van haar inwoners te beschermen. De gemeente benadrukt de noodzaak van een merkbare en meetbare afname van het vliegtuiggeluid, specifiek in het ‘Ontwerpactieplan omgevingslawaai Schiphol 2024-2029’. Volgens de zienswijze van de gemeente worden de inwoners van Aalsmeer momenteel onevenredig belast met geluidshinder.

Een opvallend standpunt in de brief is het pleidooi van de gemeente voor het afschaffen van nachtvluchten, waarbij ze benadrukt dat het voorkomen van ontwaken door vliegtuiggeluid in de nacht alleen mogelijk is als er gedurende die tijd helemaal niet wordt gevlogen. Daarnaast citeert de gemeente huisarts Frans Göbel, die wijst op gezondheidsproblemen bij patiënten als gevolg van langdurige blootstelling aan vliegtuiggeluid.

De gemeente dringt aan op duidelijkheid en perspectief, met een urgente oproep om de geluidshinder met prioriteit te verminderen. Volgens Aalsmeer kan dit momenteel alleen worden bereikt door het drastisch verminderen van het aantal vluchten, aangezien de vliegtuigen naar verwachting in de komende jaren niet substantieel stiller zullen worden.

Gepubliceerd: 27 januari 2024

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×