Commissie Naamgeving zoekt nieuwe leden

Aalsmeer – De Gemeente Aalsmeer nodigt inwoners uit om deel te nemen aan de Commissie Naamgeving, die verantwoordelijk is voor het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de toekenning van namen aan gemeentelijke gebouwen en openbare ruimten, zoals straten en pleinen. Het is een unieke kans voor geïnteresseerden met affiniteit voor (lokale) aardrijkskunde, geschiedenis, cultuurhistorie, of stedenbouw binnen de gemeente Aalsmeer.

De commissie, opgericht in 2007, zoekt momenteel twee nieuwe leden die passende namen kunnen voorstellen binnen een door het college van B&W aangegeven thema, met een focus op de ontwikkeling van de nieuwe wijk Buitenveen Aalsmeer (Aalsmeer-Oost). De benoemde leden worden ondersteund door een ambtelijk secretaris en ontvangen een vergoeding voor hun betrokkenheid. Sollicitaties zijn welkom tot 16 februari via e-mail naar ambtelijk secretaris Irma Smak (i.smak@amstelveen.nl). De commissie streeft ernaar om in april met nieuwe leden te vergaderen en een nieuwe voorzitter te kiezen, waarna zij aan de slag kunnen met het benoemen van straten in de nieuw te ontwikkelen wijk.

Gepubliceerd: 1 februari 2024

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×