Voorlopige resultaten toekomst De Waterlelie bekend

Aalsmeer – Op dinsdag 19 maart worden de voorlopige resultaten van het onderzoek naar de toekomst van zwembad De Waterlelie gepresenteerd aan de gemeenteraad. Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat renovatie van het zwembad economisch en technisch niet haalbaar is. Daarom wordt nu gekeken naar vervangende nieuwbouw als oplossing.

Bijna 800 bewoners hebben de bewonersenquête ingevuld, waarvan de resultaten ook op 19 maart worden gepresenteerd. Deze resultaten zullen worden meegenomen in de verdere plannen voor het zwembad. De gemeente waardeert de bijdrage van alle inwoners die hebben meegewerkt aan de enquête.

Het proces zal verder gaan met het uitwerken van verschillende scenario’s en varianten. Financiële aspecten zullen hierbij een grote rol spelen en worden besproken bij de behandeling van de kadernota dit voorjaar. Als inspiratie worden zwembad De Beeck in Bergen en zwembad De Wiltsangh in Nunspeet genoemd.

De gemeenteraad zal uit de verschillende varianten een voorkeursvariant kiezen, die verder zal worden uitgewerkt. Naar verwachting zal er in juli een besluit worden genomen over het toekomstige zwembad.

Gepubliceerd: 14 maart 2024

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×