Column: 'Poelnomaden'

Op radioaalsmeer.nl verschijnt iedere zondag een nieuwe column geschreven door en voor een Aalsmeerder of Kudelstaarter. Deze week columnist: Henk van Leeuwen. Zijn zesde column is getiteld:  Poelnomaden.

Ongeveer drie jaar terug zal het geweest zijn dat ik voor het eerst bemerkte dat er af en toe mensen in bootjes en op eilanden woonden op de Westeinderplassen. Op een eiland nabij de Westeinderdijksloot was een grote tent neergezet in de bossages en daarin werd gewoond. Bij afwezigheid van de ‘bewoners’ liep  er een indrukwekkende hond rond die duidelijk geen bezoek toeliet op het eiland.

Een jaar later verplaatste het hele gezelschap zich naar een tegenover liggend eiland waarbij ook weer een soort tentenkamp werd opgebouwd. Eigenaren van omliggende recreatie eilanden trokken toen al regelmatig aan de bel vanwege diefstal van groenten, stookhout en dergelijke. Wat er toen mee gedaan is, is mij niet duidelijk, maar vanaf dat moment is de ‘bewoning’ van de Westeinderplassen met lieden die elders niet meer terecht konden alleen maar toegenomen. Het verhaal gaat dat een Aalsmeerder er zelfs een verdienmodel van maakte door boten die door anderen niet meer werden gebruikt, te verhuren aan de Aalsmeerderdijk (= anderen gemeente) als slaapplaats.

Nadien werden deze ‘Poelnomaden’, zoals ik ze maar noem, steeds zichtbaarder. Wellicht door het ontbreken van handhaving en gebrekkige regelgeving. Een aantal jaren geleden werd door de gemeenteraad een besluit genomen, om de regel dat je maximaal 48 uur aaneengesloten op je eiland mocht verblijven, afgeschaft. Vanaf dat moment mocht je in de zomer je boot permanent afmeren aan je eiland en hoefde je dus ook geen ligplaats meer te huren in de jachthaven. Dit zeer tegen de wil van de eigenaren van jachthavens die nu zeer regelmatig bezoekers op de jachthaven aantroffen die even water kwamen tappen, hun vuilnis kwamen inleveren en onbedoeld van de sanitaire voorzieningen gebruik kwamen maken. Met deze argumenten trok men naar het gemeentehuis waar tot op heden niets mee gedaan is.

Dat maakt Aalsmeer en de Westeinderplassen een eldorado voor iedereen die elders niet terecht kan. Alle campagnes van Visit Aalsmeer ten spijt, komen er nu de ‘verkeerde mensen’ op af.  Laten we wel wezen, het is natuurlijk triest dat zoiets in een ontwikkelde samenleving als de onze kan plaatsvinden. Om ons Aalsmeerse probleem’ op te lossen, raad ik de bestuurderen aan om eens bij de buurgemeenten te rade te gaan. Waarom willen de mensen op de Westeinderplassen verblijven en waarom zijn ze uit andere gemeenten vertrokken? Zou dat iets te maken kunnen hebben met onze handhaving en regelgeving?

Een kleine tien dagen terug plaatste ik een filmpje op sociale media van de Poelnomaden die de ligplaatsen aan het Praamplein bezet hielden. Recreanten die uiteindelijk eens hadden besloten Aalsmeer en de Westeinderplassen te bezoeken, wisten niet hoe snel ze weer moesten vertrekken. Over razende vliegtuigen van Schiphol (recreatievaartuigen zijn over het algemeen niet geluidgeïsoleerd) en ook nog eens een onveilig gevoel bij de recreatieligplaats in Aalsmeer Dorp. Na twee dagen vertrokken de bewoners van het Praamplein, die hebben dus ook Facebook en verplaatsten zich naar de recreantensteiger bij de watertoren waar ze nu nog even rustig liggen omdat het nou eenmaal slecht weer is. Maar let op, zodra de zon gaat schijnen, verplaatst het probleem zich weer naar elders. Zal mij benieuwen welk konijn er uit de hoge hoed van het raadhuis in Aalsmeer/Amstelveen komt.

Henk van Leeuwen

Henk van Leeuwen (wie kent hem niet) is 65 jaar jaar geleden geboren op zolder bij opa en oma Van Leeuwen en woont, op een jaar na, zijn hele leven in Aalsmeer. Als Dipper medeverantwoordelijk voor het ontstaan van de Pramenrace en Plaspop. Maar Henk is ook bestuurslid van de stichting Historisch Aalsmeer, een goede bekende van Sinterklaas en Radio Aalsmeer. Zijn boterham verdient hij als schipper bij Westeinder Rondvaart en is ook nog eens onbezoldigd havenmeester op het Praamplein. Met recht een ere-burger van Aalsmeer.

Foto: Nieuws in Aalsmeer

Gepubliceerd: 26 mei 2024 om 9:00 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×