Commissie presenteert meerjarenprojecten buitenruimte

Aalsmeer – Dinsdagavond 18 juni is er een commissie vergadering waarin het meerjarenproject buitenruimte 2024 wordt gepresenteerd. Met dit meerjaren projectplan wordt de kwaliteit van de openbare ruimte op orde gehouden.

De projectenlijst bevat werken die langer dan een jaar duren en gaat over wegen, verkeer, verlichting, kunstwerken, groen, water, spelen en riolering. De commissieleden gaan met elkaar in debat over de plannen en de portefeuillehouder zal vragen uit de eerdere vergadering beantwoorden.

Green Park Aalsmeer deelgebied 4
Het gemeentelijk beleid is erop gericht toe te werken naar een grotere uniformiteit en meer rechtsgelijkheid. Voor delen van het lint langs de Aalsmeerderweg gaat het om het beheren van de bestaande situatie.

Meekijken en meer weten?
U bent uiteraard van harte welkom in de raadzaal om de vergadering bij te wonen. De volledige agenda inclusief alle bijbehorende stukken vindt u op de website. Hier kunt u de vergadering live of achteraf kijken. De vergadering begint om 20.00 uur.

Wil u meer informatie over de activiteiten van de gemeenteraad? Volg gemeenteraadaalsmeer op Instagram en/of abnneer u op de digitale nieuwsbrief via griffie@aalsmeer.nl. Deze nieuwsbrief ontvangt u per mail, na afloop van elke raadscyclus.

Gepubliceerd: 10 juni 2024 om 17:10 uur, geschreven door Mandy van der Zwaard

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×