Kadernota en jaarstukken bij commissievergadering

Aalsmeer – Donderdagavond 20 juni vergadert de commissie Maatschappij en Bestuur. Diverse financiële items zullen passeren. Zo zal het college verantwoording afleggen over de gerealiseerde beleidsvoornemens en de kosten die daarbij hoorden. Dit is een belangrijk moment voor de controlerende rol van de gemeenteraad.

Het doel van dit voorstel is om de raad te informeren over de financiële afwijkingen in de uitvoering van de programmabegroting 2024 over de eerste drie maanden van dit jaar en de begroting bij te stellen op deze afwijkingen. In de vorige vergadering werden vragen gesteld over het maaibeleid in de maand mei en de Stichting Steenbreek, die wil bijdragen aan meer vergroening.

Kadernota 2025
Met de zogenoemde Kadernota geeft de gemeenteraad financiële en inhoudelijke kaders voor het opstellen van de Programmabegroting, waarin het beleid en de financiën worden vastgelegd. 4 juli aanstaande bespreekt de raad de Kadernota tot in de finesse en zullen alle fracties hun algemene beschouwingen geven.

De gemeente staat komend jaar voor grote investeringen, zoals bijvoorbeeld een nieuw zwembad, investeringen in de brandweerkazerne en 5 kunstgrasvelden. Tegelijkertijd komt er minder geld vanuit het Rijk, zodat er bezuinigd moet worden. De gemeenteraad staat voor de opdracht weloverwogen keuzes te maken. Tijdens deze commissievergadering zullen fracties elkaar informeren over op 4 juli in te dienen moties en amendementen.

Vaste onderwerpen
Naast deze onderwerpen zijn er de vaste agendapunten. Zo is er ruimte voor informatie vanuit het college, mededelingen vanuit de fracties en regionale samenwerking.

Meekijken en meer weten?
U bent uiteraard van harte welkom in de raadzaal om de vergadering bij te wonen. De volledige agenda inclusief alle bijbehorende stukken vindt u op de website. Hier kunt u de vergadering live of achteraf kijken.

Wilt u meer informatie over de activiteiten van de gemeenteraad? Volg gemeenteraadaalsmeer op Instagram en/of abonneer u op de digitale nieuwsbrief via griffie@aalsmeer.nl. Deze nieuwsbrief ontvangt u per mail, na afloop van elke raadscyclus.

Gepubliceerd: 10 juni 2024 om 17:31 uur, geschreven door Mandy van der Zwaard

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×