Gemeente start nieuw maaibeleid ter bevordering van biodiversiteit

Aalsmeer – De gemeente is dit jaar met een pilot voor een nieuw maaibeleid gestart om de biodiversiteit te bevorderen, in samenwerking met de Natuurgroep Aalsmeer. Het nieuwe beleid richt zich op het minimaliseren van maaien in specifieke gebieden, met als doel de omstandigheden voor flora en fauna te verbeteren en zo de biodiversiteit te verbeteren.

In de gemeente Haarlemmermeer is al een gedifferentieerd maaibeleid van kracht, gericht op biodiversiteit door zo min mogelijk te maaien. Gemeente Amstelveen maait alle bermen in de bebouwde kom en voert het maaisel af. In mei wordt er in Amstelveen niet gemaaid om insecten nectar te bieden in de bloeiende bermen en nestelende vogels te beschermen.
Natuurgroep
Onze gemeente heeft nu ook stappen gezet in deze richting. Er zijn samen met de Natuurgroep gebieden aangewezen waar slechts één à twee keer per jaar gemaaid wordt. Om de berm bloemrijker te maken wordt daar ook het maaisel afgevoerd. De Natuurgroep zal de biodiversiteit in deze gebieden monitoren met behulp van de nectar index, dat is een kwaliteit score voor bloemrijke bermen.
Pilot
Samen met Meerlanden onderzoekt de gemeente hoe dit nieuwe beleid zonder veel extra kosten kan worden uitgebreid. Hoewel de pilot dit voorjaar niet helemaal vlekkeloos verliep, omdat enkele uitvoerders niet op de hoogte waren van de nieuwe afspraken, is het algehele resultaat positief. Begin juli wordt de pilot geëvalueerd, waarbij ook het klepelen ter discussie staat. Dit kan in sommige gebieden aanzienlijke schade veroorzaken en zou mogelijk vervangen kunnen worden door maaien, wat minder verstorend is. Of dit financieel haalbaar is, moet nog blijken.
Met dit nieuwe beleid hoopt de gemeente een belangrijke bijdrage te leveren aan het verbeteren van de lokale biodiversiteit. Jos Valentin van de Natuurgroep Aalsmeer zegt: “Na een mooi bomenplan, nu ook doorpakken voor bloemrijke bermen”
Esther Gons
Foto: Pixabay

Gepubliceerd: 22 juni 2024 om 14:00 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×