Tweede Sessie Werkatelier Masterplan Energie 

Aalsmeer – Op 19 juni vond het tweede deel van  een werkatelier Masterplan Energie plaats. De gemeente organiseert deze sessies, drie in totaal, als onderdeel van een traject dat er toe moet leiden om in september een gericht masterplan energie te kunnen presenteren. De sessies vormen een mix van bewoners, ondernemers, huurdersverenigingen, gemeentemedewerkers en netbeheerder Liander. Er waren zo’n 30 mensen bijenkaar in het Baken aan de Sportlaan, om mee te denken en werken aan oplossingen voor een fossiel vrij energie plan voor Aalsmeer.

Reductie
De unieke samenstelling van onze gemeente, met 14.000 huishoudens en 3.500 bedrijven, waaronder veel glastuinbouw, betekent dat zowel huishoudens als bedrijven een belangrijke rol spelen in de reductie. Die reductie is serieus,  104.000 ton in het jaar 2050. Het is daarom volgens de gemeente ook daarom juist noodzakelijk om samen met die ondernemers en bewonders op te trekken, we moeten samen een coalitie vormen, alleen dan krijgen we dit voor elkaar is de gedachte achter deze sessies. Het doel is om in co-creatie ook daadwerkelijke projecten op te kunnen starten, en ideeën te verzamelen om ze te kunnen versnellen.

Vliegwiel
Wethouder Willem Kikkert, die ook deelnam aan de sessies, benadrukte het belang van samenwerking: “Het mooiste is als we zo voor een beweging kunnen zorgen, een gezamenlijk vliegwiel in gang zetten.” Hij ziet ook niet dat dit in September eindigt maar juist als het begin van een beweging. “Co-creatie is altijd een beetje spannend, maar dit kunnen we niet alleen” aldus Kikkert.

De gemeente had voor de sessies de hulp ingeschakeld van facilitators en CE Delft om zo het meeste uit alle dit unieke gezelschap te kunnen halen. De input, ideeën en concrete plannen worden verwerkt in het  masterplan energie dat in september aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Esther Gons

Foto: Pixabay

Gepubliceerd: 23 juni 2024 om 15:00 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×