Werkloosheid licht gedaald, niet per se goed nieuws

Aalsmeer – Uit de cijfers van de laatste jaren blijkt dat Aalsmeer in verhouding iets minder personen met bijstandsuitkeringen heeft, ten opzicht van het landelijk gemiddelde. Per duizend inwoners waren er in 2023 slechts 14 mensen met een bijstandsuitkering, tegenover het landelijk gemiddelde van 34. Kudelstaartse Milou Driesse is voorzitter van Tennisvereniging Kudelstaart en vennoot van een nationaal opererend adviesbureau. Maandelijks zet ze haar lezers graag aan het denken met prikkelende columns in een lokaal maandblad. Zij intrepeteert de cijfers als volgt:

Werkloosheid licht gedaald, niet per se goed nieuws
In het eerste kwartaal van dit jaar is de werkloosheid licht gedaald van 3,7% naar 3,6%, een zeer laag niveau. Deze daling is echter geen reden tot groot optimisme. Nederland kampt namelijk met een chronisch en groeiend tekort aan gekwalificeerd personeel, deels door de uitstroom van 60-plussers uit de arbeidsmarkt.

Lage werkloosheid onder 45-plussers
In maart 2024 was de werkloosheid onder 45-plussers 2,1%, vergeleken met 2,2% in maart 2023. Dit stabiel lage niveau maakt het lastig om werkloze werkzoekenden in deze leeftijdsgroep te vinden. Hoewel de banen voor het oprapen lijken te liggen, leidt dit tot serieuze uitdagingen voor bedrijven die hun arbeidsvoorwaarden en werksfeer niet op orde hebben. Goed werkgeverschap is nu belangrijker dan ooit.

Impact op de arbeidsmarkt
Ondanks de lichte toename van werkloosheid in de afgelopen drie maanden, met gemiddeld 3 duizend mensen per maand, blijft het werkloosheidsniveau laag. UWV registreerde eind maart 174,5 duizend WW-uitkeringen, een lichte stijging ten opzichte van februari. In deze arbeidsmarkt kunnen jongeren hogere eisen stellen en hebben ze banen voor het uitzoeken.

 

Foto: Pixabay

Gepubliceerd: 23 juni 2024 om 9:00 uur, geschreven door Mandy van der Zwaard

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×