Theodore van houten in Cultureel Magazine

Zaterdag 13 augustus jl. was Theodore van Houten te gast in het Cultureel Magazine. Presentatrice Joke Wegman sprak uitgebreid met de Aalsmeerse schrijver over zijn onlangs verschenen boek “Een vrij ernstig geval”; een boek over Aalsmeer en Aalsmeerders in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag 19 augustus werd het boek gepresenteerd in een overvolle “De Oude Veiling”. Inmiddels zijn er al meer dan 800 exemplaren verkocht!

Het interview is terug te beluisteren via Uitzending Gemist (klik hier).

THEODORE VAN HOUTEN IN CULTUREEL MAGAZINE

De Aalsmeerse schrijver Theodore van Houten (1952) voltooide onlangs na ruim tien jaar onderzoek een uitvoerig boek over zijn geboorteplaats tijdens de bezetting: ‘Een vrij ernstig geval, Aalsmeer en Aalsmeerders in oorlogstijd’.

De voor iedereen toegankelijke boekpresentatie vindt op vrijdag 19 augustus, 17.00 uur plaats, in De Oude Veiling, waarbij de auteur de eerste exemplaren uitreikt aan acteur Helmert Woudenberg en burgemeester Pieter Litjens. Woudenberg, telg uit een familie van NSB- en SS-leden, heeft zijn ouders nooit gekend. Zijn vader sneuvelde aan SS-zijde nog voor Helmerts geboorte en zijn moeder stierf kort na het eind van de oorlog in Duitsland. Helmert Woudenberg heeft van de oorlogstragiek van zijn familie (Jooren en Woudenberg) kunst gemaakt, reden waarom Van Houten zijn boek o.a. aan hem heeft opgedragen. Het boek behandelt vele aspecten van de oorlogsjaren in Aalsmeer. Er hebben 300 informanten aan meegewerkt. In het Nationaal Archief heeft de auteur dossiers bestudeerd van meer dan 160 mensen die in aanraking kwamen met de naoorlogse Bijzondere Rechtspleging. Het boek geeft  informatie over de chaotische NSB en ‘NSB-firma’s’ als Verhaar, Buis Union, Van Maanen & Mantel en Klaas Kniep. Onder deze exporteurs was Jan van Maanen een gunstige uitzondering. Hij heeft gedurende de hele oorlog mensen geholpen, bijvoorbeeld door hen te vrijwaren van dwangarbeid in Duitsland. In de eerste oorlogsjaren steeg de export van bloemen enorm, vooral naar Duitsland. Heel Aalsmeer heeft hiervan geprofiteerd. Een bijzondere bedrijfstak was de scheepsbouw. Vanwege vooroorlogse leveringen aan de Staat werd De Vlijt door de bezetter gedwongen tot collaboratie. De opperbevelhebber van de Wehrmacht, Christiansen, liet er boten bouwen voor privédoeleinden. Hij was kind aan huis op de werf. Sinds juli 1941 had Aalsmeer een NSB-burgemeester, Kolb, een tirannieke despoot die in 1940 nog vrijzinnig democraat was! Kolb zag kans zijn Hoofd Gemeentewerken ir. W. Gijzen weg te werken. Gijzen stierf in Dachau, waar ook de Aalsmeerse huisarts Koenraad verbleef. Van hem zijn vele brieven uit Dachau in het boek opgenomen. Andere beruchte concentratiekampen in dit boek: Vught, Amersfoort, Westerbork, Ravensbrück, Neuengamme. Uiteraard krijgt de Jodenvervolging, de ‘Judenhilfe’ en het onderduikbestaan in Aalsmeer ruim aandacht, vormen van verraad, de dwangarbeid van de Arbeitseinsatz, de illegale pers, het veilingwezen, de Hongerwinter, oorlogsschade, de aanwezigheid van Duitse militairen. De schrijver heeft gebruik gemaakt van vele ego-documenten, authentieke dagboeken en dergelijke, waaronder een logboek van de Hongerwinter van Al Jongkind, zijn familie en onderduikers.

Gepubliceerd: 31 augustus 2011

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×