Barendsen en Bol nemen afscheid

Twee medewerkers van Radio Aalsmeer hebben de afgelopen periode aangegeven dat zij hun werkzaamheden voor Radio Aalsmeer wilden beëindigen. Het betreft Wanda Bol, presentatrice bij “Intermezzo”, het klassieke programma van de Aalsmeerse lokale omroep en Willem Barendsen, presentator bij “Aalsmeer Actueel”, het politieke programma. Voor beiden geldt dat het voornamelijk gezondheidsredenen zijn, die ten grondslag liggen aan hun vertrek. Namens de luisteraars, medewerkers en het bestuur van Radio Aalsmeer willen wij beiden heel hartelijk danken voor hun vele werk dat zij voor onze omroep hebben gedaan.

Gelukkig is de leegte die beide programmamakers achter lieten weer opgevuld. De redactie van “Intermezzo”, heeft onlangs uitbreiding gekregen. Cor Knol, geen onbekende in het Aalsmeerse heeft zich bereid verklaard de redactie te komen versterken en hij heeft inmiddels zijn “vuurdoop” met succes doorstaan.
Ook de redactie van “Aalsmeer Actueel” kan melden dat de personele bezetting is aangevuld. Dick de Geus, onder andere bekend van het programma “Stamtafel Aalsmeer” en als voorzitter van het Wijkoverleg “De Dorper” heeft zich bij de redactie aangesloten en ook dat is verheugend nieuws. Beide heren zijn uiteraard van harte welkom.

Presentatrice Wanda Bol kan terugzien op een mooie staat van dienst en paste uitstekend in de redactie. Zij zorgde met haar muziekkeuze voor “aangenaam klassiek” voor de luisteraars en daarnaast in de studio voor de inwendige mens in de vorm koffie of thee met altijd wel iets te knabbelen erbij. Namens de luisteraars, de medewerkers en bestuur van Radio Aalsmeer hartelijk dank voor een jarenlange staat van dienst.
De staat van dienst van Willem Barendsen is niet op twee handen te tellen en hij was zowel in de diverse studio’s als in het gemeentehuis actief en zijn bijdragen voor Radio Aalsmeer bleven niet beperkt tot alleen politiek. Ook op levensbeschouwelijk gebied heeft hij met name de Doopsgezinde Gemeente uitstekend vertegenwoordigd. Samen met de helaas dit jaar overleden Bert Heideman verzorgde hij een tijdlang maandelijks op de zondagochtend het programma “Languit onderuit met…..”. Maar het merendeel van zijn radiowerkzaamheden werd toch gedaan op politiek gebied en heel vaak bleek dat hij zich goed had ingelezen in de materie en dat leidde menigmaal tot puntige discussies die de toets der kritiek meestal wel konden doorstaan. Gezeten in de speciale presentatieruimte in de raadzaal, ook wel “vissenkom” genoemd, keek Willem Barendsen de laatste jaren op grote hoogte neer op het politieke gesteggel beneden hem zonder daarbij overigens neer te kijken op de onderlinge discussies. Hij putte hier veel energie uit en het viel hem dan ook zwaar om na diverse interne gesprekken uiteindelijk toch te beslissen dat aan een fantastische periode een einde is gekomen waar hij met veel plezier op terugkijkt. Datzelfde geldt voor zijn collega’s en het bestuur. Helaas zijn er sterkere machten die ervoor zorgen dat een knoop moet worden doorgehakt en het is goed te kunnen melden dat het Willem zelf was die deze beslissing heeft genomen. Met de gezondheid valt echter niet te spotten.

Gepubliceerd: 27 november 2012

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×