‘Stamtafel Aalsmeer’ gaat vernieuwen

Radio Aalsmeer studio

‘Stamtafel Aalsmeer’ is een interactief radioprogramma waarbij de programmamakers met een panel communiceren en discussiëren en u als luisteraar informeren over onderwerpen die leven in Aalsmeer. Als luisteraar kunt u direct reageren en vragen stellen tijdens de uitzending door te bellen naar onze studio 0297 – 32 58 58. U kunt ook mailen naar stamtafelaalsmeer@gmail.com of een SMS of  WhatsApp bericht sturen naar 06-111 43 838. Reageren kan ook via Facebook of Twitter.

We hebben de opzet van ‘Stamtafel Aalsmeer’ nog breder gemaakt. Er is nu een eigen redactie welke vooraf de onderwerpen die leven in Aalsmeer met elkaar bespreekt, uitzoeken en onderzoeken. De redactie zal, als dat nodig is, vragen voorleggen aan u als raadslid en/of aan de collegeleden. Maar we zullen ook niet schromen om mondelinge of schriftelijke informatie bij de provincie of het rijk vandaan te halen. Na intern overleg over de onderzoekresultaten en de ingewonnen of verkregen informatie komen we dan in de eerstvolgende uitzending van ‘Stamtafel Aalsmeer’ beslagen ten ijs. De programmamakers willen vervolgens over deze onderwerpen discussiëren met u als luisteraar, natuurlijk ook met u of over uw inbreng.

Goede voorinformatie
Het streven is dat het discussieprogramma zich tijdens de uitzending gaat richten op een aantal hoofdonder-werpen. Daarnaast komen natuurlijk ook de kleinere onderwerpen aan bod. De opzet is dat ‘Stamtafel’ u als inwoner van de gemeente Aalsmeer goed, bijtijds en op een begrijpelijke manier gaat informeren over gemeentelijke aangelegenheden die in het raadshuis worden voorbereid, besproken en vastgesteld. ‘Stamtafel’ wil haar luisteraars zoveel mogelijk op de hoogte brengen van informatieavonden die door de gemeente en wijkraden worden gehouden, zodat zij ook deze informatie aangereikt krijgen. Dat doen we met behulp van Facebook, Twitter en wellicht in de toekomst een website.

Positief kritische blik
Stamtafel wil al deze zaken met een positief kritische blik volgen en bespreekbaar maken. Maar dat kunnen we niet zonder u. Juist van u als luisteraar en als inwoner van Aalsmeer horen en ontvangen we graag uw mening.  Wij zullen u desgewenst de helpende hand toereiken en de weg wijzen in en met sommige procedures. Onze gemeentelijke bestuurders, de gemeenteraad en B&W willen immers graag dat burgers meedenken, een eigen visie geven en participeren voordat er een besluit genomen wordt. ‘Stamtafel Aalsmeer’ wil hier graag aan mee werken omdat het voor veel inwoners van Aalsmeer onduidelijk is waarom het gemeentebestuur zaken wil uitvoeren en besluiten neemt zonder goede of begrijpbare informatie te geven aan haar inwoners.

Mocht u vragen hebben of zaken willen aandragen dan kunt u dat doen door een mail te sturen naar stamtafelaalsmeer@gmail.com

‘Stamtafel’ wordt twee keer per maand op donderdag uitgezonden tussen 20.00 en 22.00 uur. Terugluisteren kan via uitzending gemist.

Gepubliceerd: 8 mei 2016

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×