College van B&W luidt noodklok bij regering

De gevolgen van de bezuinigingen in de zorg en de niet goed werkende marktwerking in de zorg zijn ook in Aalsmeer en Kudelstaart voelbaar. In Kudelstaart kon recent een aantal nieuwe patiënten geen thuiszorg meer krijgen. Ondanks dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor deze vorm van zorg, heeft de gemeente in het belang van haar inwoners een coördinerende rol op zich genomen om de acuut opgetreden problemen rond de thuiszorg samen met zorgpartijen op te lossen. Het College vindt dat het onacceptabel is dat mensen die zorg nodig hebben deze niet kunnen krijgen.

Huisarts Göbel: “Ouderen moeten langer zelfstandig en veilig thuis kunnen functioneren. Omdat mogelijk te maken is er vaak hulp nodig. Als huisarts merk ik dagelijks de effecten van de verzorgingshuizen die gesloten zijn terwijl er tegelijkertijd ook bezuinigingen zijn op de thuiszorg. Hierdoor ontstaan nu problemen. Ik merk dat gemeente en huisartsen elkaar steeds beter weten te vinden en gezamenlijk optrekken om de optredende problemen zoveel mogelijk op te lossen. Ik ben blij met de oplossing waar de gemeente bij deze acute problemen mee gekomen is.”

Vanuit betrokkenheid bij de bevolking van Aalsmeer probeert de gemeente ook bij te dragen aan oplossingen voor problemen als voldoende (spoed-) bedden in Aalsmeer. Wethouder Ad Verburg: “Het zijn allemaal belangrijke vormen van zorg die essentieel zijn voor onze inwoners. We gaan er als gemeente helemaal niet over, maar hopen door ons in de discussie te mengen samen met de diverse betrokken partijen tot een oplossing te komen. Voor de acute problemen in de thuiszorg in Kudelstaart is dat nu gelukt. Door gesprekken van de gemeente kunnen patiënten bij een andere zorgaanbieder terecht. Maar er moet nog meer gebeuren. Het is niet makkelijk, maar waar we kunnen helpen om tot oplossingen te komen willen we doen wat binnen onze mogelijkheden ligt.”

De (structurele) problemen in de thuiszorg en verpleeghuiszorg worden onder andere veroorzaakt door budgetplafonds, die ingesteld zijn door verzekeraars bij zorgaanbieders. Bepaalde verzekeraars hanteren strak de afgesproken budgetplafonds waardoor verzekerden niet meer geholpen kunnen worden door de lokale instelling. Deze hebben weer effect op het imago van de zorg en de beschikbaarheid van wijkverpleegkundigen.

Het College van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Aalsmeer heeft daarom de ‘noodklok’ geluid bij staatssecretaris Van Rijn en de Tweede Kamer. In een brief naar de staatssecretaris geeft het college aan dat zij van inwoners en zorginstellingen in Aalsmeer krijgen te horen dat de zorg voor ouderen steeds verder onder druk staat en dat zij geen zorg meer kunnen krijgen. Naar het oordeel van het College van B & W is dit een gevolg van niet goed functionerende marktwerking en te strak gehanteerde (landelijke) procedures en regels. Het College doet daarom in haar brief een dringend beroep op de staatssecretaris de ontstane problemen met spoed aan te pakken.

Gepubliceerd: 29 november 2016

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×