Uitslag onderzoek kunstgrasvelden bekend

Onderzoeksbureau SGS heeft vrijdag 2 december jl.  de onderzoeksresultaten bekendgemaakt van het onderzoek naar rubbergranulaat op de kunstgrasvelden van de sportparken Beethovenlaan en Calslagen. De kunstgrasvelden op beide complexen, waar FC Aalsmeer en RKDES de hoofdgebruikers zijn, voldoen ruimschoots aan de huidige criteria.

Uit het onderzoek blijkt dat het gebruikte rubbergranulaat ruim voldoet aan de geldende Europese wetgeving zoals vastgelegd in de REACH-verordening. De Europese Commissie heeft bepaald dat rubbergranulaat een mengsel is dat maximaal 1000 mg/kg van in totaal 18 geselecteerde PAK’s mag bevatten. Voor het rubbergranulaat in kunstgras hanteren Nederlandse producenten, in samenspraak met de overheid, al sinds 2008 een niet-wettelijk vastgelegde veiligheidsnorm van maximaal 75 mg/kg voor de som van tien geselecteerde PAK’s.

Zoals al eerder gemeld voert het RIVM ook een onderzoek uit. De eerste resultaten van dit onderzoek komen naar verwachting eind 2016 beschikbaar. Zowel de samenstelling van het rubbergranulaat als mogelijke gezondheidseffecten bij het sporten op kunstgrasvelden wordt door RIVM onderzocht.

Het college volgt, onveranderd, het advies van het RIVM dat aangeeft dat er gewoon op de kunstgrasvelden gevoetbald kan worden. Wel wordt afgeraden om kinderen met de korrels te laten spelen. Tevens wordt aangeraden om na het sporten te douchen en schone kleren aan te trekken.

Zie voor meer informatie de pagina Kunstgras van de gemeente Aalsmeer.

Gepubliceerd: 8 december 2016 om 19:41 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×