De Oude Veiling proeftuin Sociaal Domein nieuwe stijl

De gemeente Aalsmeer meldt op haar website dat donderdag 26 januari aanstaande de Commissie Maatschappij & Bestuur het voorstel bespreekt  inzake de toekomst van de Oude Veiling. De bedoeling van de gemeente is dat een breed scala aan organisaties met elkaar en met de inwoners de huiskamer van Aalsmeer ontwikkelt. In deze huiskamer staan de thema’s meedoen, ontplooien, ontmoeten en inspireren centraal.

De Aalsmeerse bestuurders zien het pand als een proeftuin. Als een plek waar vele doelgroepen terecht kunnen. Een ontmoetingsplaats voor jong en oud. Maar ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, laaggeletterden die een taalcursus doen, mensen met een verstandelijke beperking en vroegtijdig schoolverlaters die werkervaring opdoen vinden er een plek.

Voor het zover is moet er eerst flink verbouwd worden om het gebouw goed exploiteerbaar te maken. Het verouderde gebouw wordt duurzamer gemaakt, er wordt plaats gemaakt voor de nieuwe bakkerij van Ons Tweede Thuis, er komt een nieuwe lift die ervoor zorgt dat elke ruimte voor minder validen toegankelijk wordt en er komt een fysieke verbinding tussen het voormalige grand café en de ruimtes van de bibliotheek en het cultuurpunt. Er komt ook één hoofdingang voor alle bezoekers. Deze noodzakelijke verbouwing gaat naar schatting 1,2 miljoen euro kosten, waarvoor we een subsidieaanvraag van ruim € 762.000,- bij de Stichting Leefomgeving Schiphol zullen doen.

Het is de bedoeling dat in het pand wordt ook een horecavoorziening wordt gerealiseerd. Deze wordt op commerciële wijze verpacht. Een belangrijk criterium bij de gunning zal zijn dat de beoogd ondernemer een hart voor de doelgroep moet hebben. Het is namelijk de bedoeling dat cliënten van Ons Tweede Thuis in deze horeca-omgeving gaan werken.

Bron: Gemeente Aalsmeer
Foto: www.aalsmeervandaag.nl

Gepubliceerd: 18 januari 2017

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×