Nieuwe vaarverbinding Drecht-Westeinder

De gemeenten Aalsmeer, Nieuwkoop, Uithoorn en Kaag en Braassem willen gaan onderzoeken of het mogelijk is om een nieuwe vaarverbinding te maken tussen de Drecht bij Leimuiden en de Westeinderplassen. Dat meldt de gemeente Kaag en Braassem op haar website. De raad van deze gemeente is op 1 februari jl. geïnformeerd over de intenties van de vier gemeenten voor de Drechtdoorsteek en het kansenonderzoek.

Dit kansenonderzoek is een eerste verkenning voor de mogelijkheden om tot een Drechtdoorsteek te komen en eventuele recreatie daaromheen. Uit het onderzoek moet blijken of realisatie haalbaar is, waar de kansen liggen, wat de financiële mogelijkheden zijn en wat de eventuele effecten zijn op natuur en ecologie. De gemeenten Aalsmeer, Nieuwkoop, Uithoorn en Kaag en Braassem trekken hierin samen op. De Drechtdoorsteek wordt gezien als kansrijke vaarverbinding die de regio aantrekkelijker maakt voor recreanten en ondernemers mogelijkheden biedt op het gebied van (water)recreatie.

Bron:www.kaagenbraassem.nl

Gepubliceerd: 2 februari 2017

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×