Inspraak 'Startnotitie woningbouw VVA-terrein'

Het College van B&W wil op het voormalige VVA-terrein circa 55 sociale huurwoningen voor jongeren en eenpersooshuishoudens en 24 starters(koop)woningen realiseren. Daarom is de ‘Concept Startnotitie woningbouwlocatie VVA terrein, project Hornmeer’ vrijgegeven voor inspraak.

Wat is een startnotitie?
De startnotitie vormt het kader waaraan het te ontwikkelen bouwplan moet voldoen. De ruimtelijke en andere randvoorwaarden worden gebruikt als leidraad bij het later dit jaar op te stellen bestemmingsplan en de toetsing van het bouwplan door de gemeente. Om iedereen hierover te informeren organiseert de gemeente op 15 mei van 20.00 uur tot 21.30 (inloop vanaf 19.45 uur) in het gemeentehuis.

Vooral jongeren
Wethouder Robbert-Jan van Duijn: ‘De woningbouw op het VVA-terrein is onderdeel van de ontwikkelvisie Hornmeer. Het VVA-terrein is vrijgekomen door de fusie van drie voetbalverenigingen. Ik roep ook vooral jongeren op om langs te komen bij deze informatiebijeenkomst. Graag hoor ik waar behoefte aan is en waar we als gemeente rekening mee moeten houden.’

Geef uw reactie
Het College van B&W wil graag de mening en adviezen vernemen van belanghebbenden voordat ze de startnotitie definitief vast kunnen stellen. Van vrijdag 28 april tot en met vrijdag 9 juni 2017 ligt de concept startnotitie ter inzage op het gemeentehuis. De adviezen en reacties kunnen op de informatieavond van 15 mei 2017 worden ingediend. Meer informatie vindt u hier.

Bron en foto: gemeente Aalsmeer (Foto: voorbeeld verkavelingsmodel: 6 blokjes met elk 4 kwadrantwoningen)

Gepubliceerd: 4 mei 2017

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×