Structuurvisie Landelijk Gebied Oost in de Raad

Het College van B&W heeft op 16 mei besloten de structuurvisie Landelijk Gebied Oost met bestuurlijke oplegger voor besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad van Aalsmeer. Volgens planning wordt de structuurvisie in juni 2017 besproken in de Commissie Ruimte en Economie. Mogelijk kan de gemeenteraad op donderdag 29 juni een besluit over de structuurvisie Landelijke Gebied Oost nemen. De structuurvisie geeft richting aan de wijze waarop het gebied zich de komende jaren kan ontwikkelen. Het college heeft de bestuurlijke oplegger gebruikt om een aantal accenten te plaatsen bij de voorliggende visie.

Aanpassingen na inspraak
Wethouder Ruimtelijke Ordening Gertjan van der Hoeven: “Over de structuurvisie is uitgebreid geparticipeerd met alle betrokkenen. De ontwerpstructuurvisie heeft in de periode van 15 december 2016 tot en met 25 januari 2017 ter inzage gelegen met de mogelijkheid om daarover een inspraakreactie in te dienen. Ik ben blij dat heel veel inwoners en ondernemers hebben gereageerd. De structuurvisie beoogt onder meer de omvorming van een afgeschreven en verouderd kassengebied in Aalsmeer Oost naar woningbouw mogelijk te maken. Aalsmeer heeft immers een grote behoefte aan woningen voor diverse doelgroepen.”
In totaal zijn 37 reacties op de ontwerpstructuurvisie ingediend. De beoordeling van de inspraakreacties heeft geleid tot diverse gesprekken met belanghebbenden en aanpassing van de bestuurlijke oplegger. Deze aanpassing heeft betrekking op het maximum aantal bouwlagen in de Oosteindedriehoek (en Hornwegdriehoek).”

Bron en foto: gemeente Aalsmeer

Gepubliceerd: 18 mei 2017

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×