Informatiebijeenkomst O.L.V. Greenport Aalsmeer

De afgelopen jaren is gewerkt aan de plannen om de Ongestoorde Logistieke Verbinding (OLV) Greenport Aalsmeer aan te leggen. De provincie Noord-Holland heeft deze plannen uitgewerkt samen met de gemeente Aalsmeer, Royal FloraHolland, de Vervoerregio Amsterdam, de Vereniging voor Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten en Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV. Om u te informeren wordt een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis van Aalsmeer georganiseerd. De bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 11 juli 2017, van 19.00 uur tot 20.30 uur (inloop vanaf 18.45 uur) in het Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Aalsmeer.

Aanleiding
In de tweede helft van 2017 zal de nodige besluitvorming plaatsvinden over de OLV Greenport Aalsmeer bij alle betrokken partijen, waaronder het vaststellen van een bestemmingsplan door de gemeente Aalsmeer. De betrokken partijen willen de belanghebbenden en de omgeving over de plannen zoals deze nu zijn uitgewerkt informeren.

Wat is de OLV Greenport Aalsmeer?
Onder aansturing van de provincie Noord-Holland wordt al enige tijd gewerkt aan plannen voor de OLV Greenport Aalsmeer. In hoofdzaak is dit een verbinding tussen de marktplaats van Royal FloraHolland met de Groothandelaren en de nieuwe N201. Deze verbinding moet er voor zorgen dat het terrein van Royal FloraHolland ook in de toekomst goed bereikbaar blijft. Ook het bedrijfsleven en verschillende overheden zullen meebetalen aan de aanleg. Deze toekomstige OLV bestaat straks uit: Een nieuwe ingang: een rijstrook langs de Legmeerdijk met een eigen ingang naar het Royal FloraHolland terrein. En een nieuwe uitgang: aan de achterzijde van het Royal FloraHolland terrein, die middels een tunnel onder de Hornweg door zal gaan naar de (toekomstige nieuwe) Middenweg op Green Park Aalsmeer en vandaar naar de al bestaande aansluiting met de N201

Planning
In 2017 worden door alle betrokken partijen de besluiten genomen om OLV Greenport Aalsmeer te realiseren. De voorbereiding van de werkzaamheden zal circa 1,5 jaar in beslag nemen. De uitvoering van de werkelijke aanlegwerkzaamheden zal 1,5 jaar duren.

Bron: gemeente Aalsmeer

Gepubliceerd: 5 juli 2017 om 8:05 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×