Nu ook blauwalg bij zwemsteiger Kudelstaart

Per 14 juli is een overschrijding blauwalg geconstateerd in de Westeinderplassen ten hoogte van de zwemsteiger Herenweg in Kudelstaart. De eerdere melding van Vrouwentroost blijft ook nog van kracht. Zie ook hier. Op de locaties zijn waarschuwingsborden neergezet. De borden worden weggehaald, als de blauwalg verdwenen is.

Warme weer
Met het warme weer van afgelopen weken, neemt de kans op blauwalgenoverlast in Aalsmeer toe. Rijnland en de gemeente Aalsmeer nemen maatregelen om de overlast te beperken. Maar ook als bewoner kunt u zelf maatregelen treffen om de doorstroming in de watergang te verbeteren en daarmee de vorming van drijflagen te beperken. Indien de overlast blijft, kunt u dit melden bij Rijnland via het meldingenformulier (http://www.rijnland.net/uw-loket/meldpunt/formulier-meldpunt) of door te bellen naar (071) 306 3535.

Blauwalgenoverlast
Blauwalgen zitten van nature in oppervlaktewater en kunnen bij grote hoeveelheden zorgen voor overlast voor zwemmers, recreanten en bewoners aan het water. Ze kunnen een drijflaag vormen en giftige stoffen produceren. Als u in aanraking komt met blauwalgen, kan dit o.a. huidirritatie, darmklachten en hoofdpijn veroorzaken. Een rottende drijflaag zorgt voor veel stank.

Terugkerend probleem
Aalsmeer kent jaarlijks terugkerende problemen met blauwalgen. De Stommeerwegsloot en Uiterwegsloot zijn bekende plekken waar overlast optreedt, maar ook andere delen van Aalsmeer hebben in meer of mindere mate last van blauwalgen. De blauwalgen groeien goed in voedselrijk en ondiep water dat van nature aanwezig is in Aalsmeer. Maar ze gedijen ook goed in stilstaand water. Obstakels zoals dammen, waterplanten, overhangende takken, etcetera kunnen de doorstroming beperken waardoor makkelijker drijflagen kunnen ontstaan.

Maatregelen
Het hoogheemraadschap van Rijnland neemt maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Door het verminderen van voedingstoffen in het water hebben blauwalgen minder kans om explosief te groeien. Dit kost tijd en helemaal oplossen van het probleem in Aalsmeer zal niet lukken. Veenplassen, zoals de Westeinderplassen, kenmerken zich nu eenmaal door voedselrijk water en zullen altijd een zekere mate van blauwalgenbloei kennen. Wel zijn op bekende knelpunten pompen en mengers geplaatst om de doorstroming lokaal te verbeteren. Daar waar waterplanten de doorstroming beperken worden deze door de gemeente verwijderd.

Wilt u zwemmen, doe dit dan alleen in de officiële, door de provincies aangewezen, veilige zwemwaterlocaties (www.zwemwater.nl). Vermijd contact met het besmette water. Bent u er toch mee in aanraking gekomen? Was dan uw handen met water en zeep of neem een douche.

Bron: gemeente Aalsmeer

Gepubliceerd: 21 juli 2017 om 8:01 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×