Subsidie voor eigenaren gemeentelijke monumenten

De eigenaren van de 43 gemeentelijke monumenten in Aalsmeer kunnen per 1 januari 2018 subsidie aanvragen voor het onderhoud van hun pand. Het College van B&W heeft de subsidieregels voor onderhoud of restauratie van gemeentelijke monumenten dinsdag 18 juli vastgesteld. Dit besluit is een uitwerking van een voornemen uit het coalitieakkoord.

Strengere eisen
Gemeentelijke monumenten worden door de gemeente aangewezen om ons cultureel erfgoed te behouden. De gemeente realiseert zich echter dat de kosten van onderhoud en restauratie van een monument hoger zijn dan van een niet-monument. Dit komt onder andere door strengere eisen aan materiaalgebruik en detaillering. Vandaar dat er nu een regeling in het leven is geroepen die de eigenaren tegemoet komt in de kosten. Een financiële tegemoetkoming aan de eigenaren zorgt voor juist en tijdig onderhoud of restauratie van de monumenten. Daarmee wordt ook de instandhouding van het lokale erfgoed en dus het algemeen belang gediend. De monumenten dragen namelijk bij aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving.

Tegemoet komen
Wethouder Gertjan van der Hoeven: “Ik ben blij dat de gemeenteraad heeft besloten om geld beschikbaar te stellen om eigenaren van monumenten financieel wat tegemoet te komen. Dit komt bovenop de regeling die eigenaren van gemeentelijke monumenten vrijstelt van het betalen van bouwleges”.

De eigenaren van gemeentelijke monumenten ontvangen binnenkort een brief waarin ze worden geattendeerd op deze regeling. Meer informatie op www.aalsmeer.nl/monumenten

Bron en foto: gemeente Aalsmeer

Gepubliceerd: 21 juli 2017 om 21:20 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×