Bouwplannen Zuiderkerk project ter inzage

Dinsdag 25 juli heeft het college van B&W de aanpassingen op de in 2014 vastgestelde Nota van Uitgangspunten voor project Zuiderkerk voor inspraak vrijgegeven. Van vrijdag 4 augustus t/m donderdag 28 september 2017 kunnen omwonenden een reactie geven op de wijzigingen.

Op dinsdag 18 juli 2017 organiseerde de gemeente samen met Ontwikkelaar Tupla een inloopbijeenkomst voor omwonenden over de laatste stand van zaken en de aanpassingen als gevolg van de inspraakreacties over bouwmassa, bouwhoogte en parkeren. Ook kregen de omwonenden informatie over de aanpassingen in het zorgconcept.

Aanpassing zorgconcept
Het plan van 2014 ging uit van appartementen voor bewoners die het zwaarste zorgpakket nodig hadden. Tupla heeft met het zorgcentrum de haalbaarheid van dit concept nader onderzocht. Uit dit onderzoek bleek dat de beoogde doelgroep (mensen die de zwaarste zorg nodig hebben) onvoldoende in Aalsmeer aanwezig is om het gehele complex te vullen. Daarom is ervoor gekozen om de doelgroep te verbreden naar senioren met een vorm van zorgbehoefte. Als de zorgbehoefte van een bewoner in het complex toeneemt, kan er extra zorg worden geboden.

De aanpassingen in het zorgconcept betekenen dat er meer parkeerruimte gecreëerd moet worden. De extra parkeerplaatsen realiseert de ontwikkelaar op eigen terrein.

Ook heeft Tupla geluisterd naar de omwonenden. Zo is de afstand tussen de huizen in de Hortensialaan en de Cyclamenstraat groter geworden en wordt het pand minder hoog.

Meer informatie en de wijzigingen zijn in te zien via www.aalsmeer.nl/zuiderkerk

Foto: de Zuiderkerk aan de Hortensialaan in juli 2016 (Google Maps)

Gepubliceerd: 1 augustus 2017 om 14:28 uur, geschreven door Frederik Tijssen

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×