Nieuwe Adviesraad Sociaal Domein Aalsmeer

Op 13 september is met een eerste en bijzondere vergadering de Adviesraad Sociaal Domein voor het eerst in nieuwe samenstelling bijeengeweest. De Wethouders Ad Verburg (Zorg en Welzijn), Gertjan van der Hoeven (Jeugdzorg) en Robbert-Jan van Duijn (Participatie) waren aanwezig om met de 3 nieuwe leden kennis te maken. Ook hadden zij voor alle leden van de nieuwe adviesraad van het College van B & W een Aalsmeerse bos bloemen meegenomen om hen te verwelkomen.

Twaalf leden
De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit 12 leden en 1 onafhankelijk voorzitter, niet zijnde een lid. Er waren 3 nieuwe leden aanwezig ten opzichte van de oude WMO-raad. De 9 oude leden van de WMO-raad zitten ook in de nieuwe adviesraad. De WMO-raad is opgeheven. De Adviesraad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het college van B & W over zaken op het gebied van Jeugd, WMO en Participatiewet (activering/terugleiden van mensen naar de arbeidsmarkt).

Expertise
Wethouder Verburg: “Het is goed dat participatie goed geregeld is met deze nieuwe adviesraad. Het College hoopt dat de adviesraad begrijpt dat zij bij het afwegen van de soms vele belangen tot een (iets) afwijkend oordeel kan komen. Het College is ook blij met drie kwalitatief goede nieuwe leden mevrouw Linda Olman en de heren Bart de Kreij en Erwin Smit. Elk met hun eigen achtergrond en expertise op het gebied van jeugdzorg en participatiewet. Het College spreekt de hoop uit om over twee jaar – bij de evaluatie – gezamenlijk te kunnen uitspreken dat de instelling van de Adviesraad tot een succes heeft geleid.”

Bron: gemeente Aalsmeer

Gepubliceerd: 18 september 2017 om 21:57 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×