Eerst onderzoek dan planvorming in Aalsmeer-Oost

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om eerst integrale onderzoeken te doen naar de effecten van transformatie in het oostelijk deel van Aalsmeer alvorens verder te gaan met planvorming voor dit deel van Aalsmeer. Het betreft onderzoek naar effecten op het gebied van verkeer en vervoer, waterhuishouding, milieu, groen en voorzieningen in Aalsmeer-Oost. Deze onderzoeken zijn nodig om te kunnen beoordelen wat de effecten zijn van mogelijke functieverandering op de leefbaarheid. Als de gemeenteraad met het uitvoeren van deze onderzoeken instemt, is de verwachting dat de resultaten van deze onderzoeken in het eerste kwartaal van 2018 verschijnen.

Tussen de Linten
Naast de drie deelgebieden van de Structuurvisie Landelijk Gebied Oost –Oosteindedriehoek (tussen de Hogedijk, de Bosrandweg, de Legmeerdijk en de Machineweg), Schinkeldijkje en Hornwegdriehoek- stelt het College nu aan de raad voor om ook de eventuele effecten van andere mogelijke ontwikkelingen in Oost bij het onderzoek te betrekken. Het gaat dan om het project Tussen de Linten (gebied tussen Aalsmeerderweg en Oosteinderweg) en de visie Oosteinderweg (gebied ten westen van Oosteinderweg tussen de Oude Spoordijk, Hogedijk en de Takkade).

Doel
Het doel van de integrale onderzoeken is om in beeld te brengen wat de consequenties zijn voor dit deel van Aalsmeer bij mogelijke gefaseerde transformatie naar woningbouw of andere nieuwe functies. De onderzoeken sluiten aan bij een veelgehoorde opmerking van ondernemers en bewoners in het Oosteinderweggebied.

Prognoses
Uit de deze zomer gehouden gesprekken kwam naar voren dat de huidige verkeerssituatie op de Oosteinderweg als onveilig wordt ervaren. De huidige prognoses geven aan dat de drukte op deze weg zal afnemen, vooral ten gevolge van de aanleg van de Burgemeester Hoffscholteweg. Onbekend is echter wat de effecten van de ontwikkeling van woningbouwlocaties of andere nieuwe functies zijn op de verkeersdruk op de Oosteinderweg. Het college is van mening dat het van belang is hierin inzicht te hebben voordat er verdere uitspraken gedaan worden over gewenste transformaties.

Bron en foto: gemeente Aalsmeer

Gepubliceerd: 31 oktober 2017 om 22:02 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×