Veranderingen op verkeersgebied in en rond Aalsmeer

De komende jaren gaat er veel veranderen op verkeersgebied in en rond Aalsmeer. Zo wordt de belangrijkste gebiedsontsluitingsweg, de Burgemeester Kasteleinweg, afgewaardeerd en wordt een nieuwe ontsluitingsroute tussen N201 en Aalsmeer Centrum aangelegd, de Burgemeester Hoffscholteweg en de verlengde Molenvlietweg. In overleg met de provincie wordt onderzocht of de N231 kan worden verbreed. Dit zal tot gevolg hebben dat het lokale herkomst- en bestemmingsverkeer zich zal gaan herverdelen over de te zijner tijd beschikbare Aalsmeerse wegen, voornamelijk de Burgemeester Hoffscholteweg, de route Burgemeester Kasteleinweg-Ophelialaan zuid en de Van Cleeffkade-Stationsweg.

Actualiseren AVVP
Wethouder Verkeer en Vervoer Robbert-Jan van Duijn: “Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om het Aalsmeers Verkeer- en Vervoerplan nu op korte termijn te actualiseren. Door ingrijpende wijzigingen die de komende jaren op de planning staan, kiezen wij ervoor om eerst deze projecten af te ronden, dan de situatie goed te monitoren en te onderzoeken, en daarna pas voor zover nodig het AVVP te actualiseren. De voorbereiding en uitvoering van de grote infrastructurele projecten, zoals de N196, is complex en duurt langer dan vooraf gedacht. We willen niet alle verkeersmaatregelen in Aalsmeer en Kudelstaart op het gereedkomen van deze projecten laten wachten en hebben daarom een verkeersmaatregelenpakket voor de korte termijn samengesteld. Deze maatregelen kunnen onafhankelijk van de grote projecten worden uitgevoerd. Dit pakket is tot stand gekomen in samenwerking met diverse participanten, zoals wijkraden, winkeliersverenigingen, Fietsersbond en politie en bevat maatregelen die vooruitlopend op en gelijktijdig met de middellangetermijnmaatregelen kunnen worden gerealiseerd.”

Snelle realisatie
In het Uitvoeringsprogramma Verkeer Aalsmeer en Kudelstaart 2017-2019 staat een doorkijk naar de grote infrastructurele projecten die de komende jaren op de agenda staan. Daarnaast staat er een verkeersmaatregelenpakket voor de korte termijn. In dit pakket worden kleine, snel te realiseren maatregelen voorgesteld. De voorbereidingen voor de uitvoering van de diverse maatregelen worden nu gestart en de belanghebbenden en inwoners en bedrijven worden hierover geïnformeerd. Per deel van Aalsmeer zijn de soms grote en soms kleinere kortetermijnmaatregelen besproken met participanten. Een aantal voorbeelden van de maatregelen zijn:

  • Het verwijderen van de wegversmalling op de Mijnsherenweg nabij de Zwanebloemweg.
  • Het verplaatsen van de toegangsweg voor auto’s naar sporthal De Bloemhof naar de Braziliëlaan.
  • Verschillende maatregelen op en rond het Raadhuisplein en het Drie Kolommenplein om de verkeerscirculatie te verbeteren.
  • Het verlengen van de fietsstroken op de Stommeerweg tot aan het Drie Kolommenplein.
  • Het aanbrengen van verkeersremmende maatregelen op Kudelstaartseweg tussen de Herenweg en de Madame Curiestraat.
  • Vooruitlopend op de reconstructie van het kruispunt. Het verbeteren van de kruising Catharina-Amalialaan – Machineweg – Middenweg door de fysieke scheiding op het eerste stuk van de Middenweg vanaf de Machineweg te vervangen door belijning en op de Catharina-Amalialaan een zebrapad aan te leggen.
Bron: gemeente Aalsmeer
Foto: Raadhuisplein

Gepubliceerd: 11 oktober 2017 om 8:00 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×