Crisiskaart biedt eigen regie tijdens psychische crisis

Op 25 september jl. vertelde Anja van der Terp al het een en ander over de Crisiskaart in ‘Door de Mangel‘.  De Crisiskaart is een nieuw hulpmiddel voor bewoners van Aalsmeer dat uitkomst biedt bij een (dreigende) psychische noodsituatie: de Crisiskaart. De Crisiskaart is een handzaam document, waarop staat wat omstanders en hulpverleners moeten doen als de kaarthouder een psychische crisis doormaakt. De Crisiskaart komt goed van pas als de kaarthouder psychisch de weg kwijt is en zijn of haar wensen niet meer kan verwoorden. Kaarthouders voelen zich veiliger met een Crisiskaart op zak. Cliëntenbelang, GGZ inGeest én de gemeente Aalsmeer hebben ervoor gezorgd dat de Crisiskaart nu in Aalsmeer beschikbaar is.

Wensen kaarthouder centraal
In de Crisiskaart staan de wensen van de kaarthouder centraal. Er staan de belangrijkste afspraken en contactgegevens uit het Crisisplan in. De kaarthouder stelt dit plan op met een crisiskaartconsulent. Hierin beschrijft de kaarthouder wat belangrijk is voor hem of haar tijdens een psychische crisis. Wat moeten omstanders doen of laten? Wie kunnen ze bellen? Het plan noemt personen en instellingen die belangrijk zijn voor de kaarthouder. De afspraken kunnen ook gaan over de bejegening, de medicatie of opvang thuis. En eventueel ook over wie voor de kinderen of huisdieren zorgt tijdens een opname.

Altijd opvraagbaar
De Crisiskaart is bestemd voor mensen die eerder een psychische crisis doormaakten of bang zijn er een mee te zullen maken. Zij bepalen zelf wat er op hun kaart komt te staan. De meeste kaarthouders bespreken en delen hun Crisisplan met hun behandelaar of huisarts. Het plan wordt dan onderdeel van het medisch dossier en is 24/7 opvraagbaar.

Preventieve werking
De cliëntenbeweging ontwikkelde de Crisiskaart als instrument om mensen met psychische problemen een stem en meer regie te geven tijdens een crisis. Het opstellen en dragen van de kaart werkt ook preventief; crisissituaties worden voorkomen of verlopen minder heftig.

Erkende methodiek
De methodiek van de Crisiskaart is inmiddels erkend als good practice in de langdurige zorg, wordt in de standaard acute psychiatrie aanbevolen en wordt binnenkort met hulp van de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw) overal in Nederland uitgegeven.

Ondersteuning met ervaring
Getrainde ervaringswerkers van GGZ inGeest ondersteunen mensen bij het opstellen van hun Crisisplan. Zij werken samen met de crisiskaartconsulenten van Cliëntenbelang en zijn bezig met een voorlichtingsronde langs verschillende cliëntengroepen, loketmedewerkers, wijkagenten, en behandelaren.

Bron: www.clientenbelang.nl
Foto: de crisikaart

Gepubliceerd: 20 november 2017 om 23:00 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×