Inkijkje in aanstaande verbouwing De Oude Veiling

De afgelopen maanden is intensief gewerkt aan de verbouwingsplannen van De Oude Veiling. Het verduurzamen van het gebouw heeft daarbij veel aandacht gekregen; het energielabel gaat van G naar A. Naar verwachting wordt op korte termijn de benodigde omgevingsvergunning verleend. In december starten de eerste werkzaamheden. In de zomer van 2018 zal De Oude Veiling volgens planning haar deuren weer openen.

De samenwerkende partners voor De Oude Veiling (ESA, Ons Tweede Thuis, De Bibliotheek Amstelland, Cultuurpunt Aalsmeer, Am Match en de gemeente Aalsmeer) organiseren een informatie/inloopbijeenkomst. Deze bijeenkomst voor buren en belangstellenden geeft een inkijkje in de aanstaande verbouwing en de nieuwe inrichting, de verbouwingsplannen en het nieuwe interieur worden gepresenteerd. De verbouwing is nodig om het verouderde pand duurzamer te maken en om alle functies in het gebouw met elkaar te verbinden.

Wethouder Gertjan van der Hoeven: “In De Oude Veiling staan meedoen, ontplooien, ontmoeten en inspireren centraal. Een plek waar vele doelgroepen – jong en oud – terecht kunnen. Ook inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt, een taalachterstand, mensen met een verstandelijke beperking en vroegtijdig schoolverlaters die werkervaring opdoen vinden er een plek. Kortom: in de Oude Veiling gaan educatie, cultuur, welzijn, sociale werkvoorziening en sociaal-maatschappelijke betrokkenheid samenkomen.”

De Inloop/informatiebijeenkomst over verbouwing De Oude Veiling wordt gehouden op donderdag 30 november a.s. tussen 16.30 en 18.00 uur.

Bron: gemeente Aalsmeer

Gepubliceerd: 21 november 2017 om 20:18 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×