Gemeente met Connexxion en Vervoerregio om tafel over OV

Per 10 december a.s. gaat de nieuwe buslijnvoering en -dienstregeling van vervoerbedrijf Connexxion in. Het betreft een jaarlijkse wijziging, echter dit jaar is deze extra bijzonder en omvangrijk. De wijzigingen zijn namelijk een gevolg van een wettelijk verplichte aanbesteding die door vervoermaatschappij Connexxion is gewonnen.

De aanbesteding is georganiseerd door de financierder en opdrachtgever van het openbaar vervoer in o.a. Aalsmeer: de Vervoerregio Amsterdam. Zij ontvangen vanuit de Rijksoverheid gelden die worden besteed aan de exploitatie van openbaar vervoer. Vanzelfsprekend is Aalsmeer als inliggende gemeente van het vervoerregio-gebied betrokken geweest bij de totstandkoming van het eisenpakket waaraan gegadigde vervoersmaatschappijen, die boden op de aanbesteding, moesten voldoen.

Het ‘lijnvoeringsplan 2018’, dat Connexxion in afgelopen voorjaar publiceerde, maakte duidelijk welke invulling Connexxion kiest voor het buslijnennet in Aalsmeer en Kudelstaart in 2018. Wethouder van Duijn ziet in deze invulling een aantal winstpunten. Zo komt er per december een nieuwe R Netbuslijn Uithoorn-Aalsmeer- Schiphol Plaza waarmee 24/7 een verbinding met Schiphol geboden wordt vanuit Aalsmeer.

Daarnaast zullen in 2018 lijn 340 en lijn 198 door het ‘dorp’ blijven rijden. Lijn 172 uit Kudelstaart blijft een doorgaande buslijn naar Amsterdam en wordt omgevormd tot ‘R Net’ (lijn 357) waarbij alle haltes in Kudelstaart en Aalsmeer behouden blijven. Vanwege omvorming naar R net lijn 357 en frequentieverhoging tussen Aalsmeer en Amsterdam vervalt spitsbusbuslijn 272 Kudelstaart-Amsterdam Station Zuid.

Als 22 juli 2018 de N/Z lijn gaat rijden zal echter lijn 357 om de rit naar Amsterdam Zuid gaan rijden. In de
‘tussenperiode’ kan op Busstation Amstelveen (tijdens de huidige rijtijden van buslijn 272) overgestapt worden vanuit R Net buslijn 357 op buslijn 242.
Wethouder van Duijn: “Hier zie ik een zorgpunt, omdat veel bushaltes dan verder weg komen te liggen voor veel OV-reizigers. Er zijn natuurlijk reizigers, voor wie het overbruggen van een grotere afstand bezwaarlijk is. Dit is één van de belangrijkste punten die ik met Connexxion en de Vervoerregio wil bespreken. We weten dat het minder fijn is voor die inwoners is en daar willeneen oplossing voor zoeken”. De haltes liggen wel iets verder weg, maar het goede is dat de bus wel sneller is. Daarnaast vind ik het vinden van een alternatief voor de vervallen nachtbusverbinding met Kudelstaart een belangrijk bespreekpunt”.

De besturen van de Wijkplatform in Aalsmeer hebben eenzelfde signaal afgegeven in hun vergadering van 14
november 2017. Namens wethouder van Duijn was de ambtelijke OV-medewerker hier aanwezig voor een toelichting en om reacties op te halen. Afgesproken is dat de wijkplatforms in hun vergaderingen een oproep doen tot reacties, zodat wethouder van Duijn zich extra ondersteund voelt in de gesprekken die zullen gaan volgen met Connexxion en de Vervoerregio.

Gepubliceerd: 28 november 2017 om 23:31 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×