Position paper 'De mensen achter de cijfers' gepresenteerd

Maandagmiddag 8 januari werd het ‘position paper’ van de gemeente Aalsmeer, met als titel ‘De mensen achter de cijfers’, gepresenteerd door wethouder Robbert-Jan van Duijn. Er staan dan ook persoonlijke verhalen van Aalsmeerder in dit boekwerkje over hun ervaringen met Schiphol in de directe leefomgeving.

De aanleiding voor het boekje is het aflopen van het zogenaamde ‘Alders akkoord’ in 2020. Er moet een nieuw akkoord komen over (de groei van) Schiphol tussen de luchthaven, de politiek en andere betrokkenen. De gemeente zet druk op de politiek in Den Haag om de positie van Aalsmeer in het Schiphol dossier prominent te laten zijn.

Zoals Van Duijn het verwoordde: “In het regeerakkoord staat dat Schiphol kan groeien in balans met de omgeving”. Hij stelde dat je je dan wel moet afvragen door wie en hoe die balans wordt vastgesteld. Helder is dat de overlast voor Aalsmeer vanuit 3 banen (Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan en Kaagbaan) niet hoger mag worden, maar moet verminderen. Het lobbyen daarvoor in Den Haag zal intensiever worden en het vandaag gepubliceerde ‘position paper’ is daar een onderdeel van. De wethouder wees er nog op dat niet alleen het college van Burgemeester en wethouders, maar ook de gehele raad het beleid steunt.

Tevens is de wethouder blij dat zijn nominatie als ‘Beste jonge bestuurder van Nederland’ vooral is afgedwongen door het Schiphol dossier. Dat heeft mede geleid tot veel aandacht van de landelijke media en dat is tevens extra druk richting de politiek in Den Haag om zo meer aandacht te krijgen voor de exorbitante stijging van het gebruik van de Aalsmeerbaan. Deze bedraagt maar liefst 91% tegenover de gemiddelde stijging van 23%.

Gepubliceerd: 8 januari 2018

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×