Verkeersonderzoek op N201

Van 5 tot en met 18 maart vindt in opdracht van de provincie Utrecht een verkeersonderzoek plaats op de provinciale weg N201 tussen Hilversum (vanaf de bebouwde kom) en Schiphol (ter hoogte van de Koolhovenlaan). Langs het tracé worden camera’s geplaatst die in kaart brengen waar voertuigen de N201 oprijden, en waar ze de weg weer verlaten verlaten.

Het plaatsen van de camera’s gebeurt vanaf 22 februari. Op 5 maart worden ze aangezet om het huidige gebruik van de N201 door gemotoriseerd verkeer te registreren.

Meeste vertraging
De N201 is binnen de provincie Utrecht de weg met de meeste vertraging. Daarom is gestart met het programma Toekomst N201 waarin de provincie samen met gebruikers, omwonenden en andere belanghebbenden werkt aan een toekomstbestendige N201. Hiervoor is onder andere inzicht nodig in de verkeersstromen op de N201 in de huidige situatie. In het verkeersonderzoek van 5 tot en met 18 maart worden deze verkeersstromen onderzocht.

Registratie verkeersstromen
De camera’s registreren voertuigen die de N201 op- en afrijden op basis van het kenteken. Daarmee is bekend wat de herkomst en de bestemming is van de diverse voertuigen en of het gaat om een personenauto, een lichte of een zware vrachtwagen. Bureau Trajan uit Amsterdam voert het onderzoek uit en anonimiseert de kentekens na verwerking. Naar verwachting zijn de onderzoeksresultaten in mei beschikbaar.

Bron: provincie Utrecht
Foto: N201 fietsersbrug Uithoorn (Martin van Dalen)

Gepubliceerd: 22 februari 2018 om 22:14 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×