Gaat er weer gebouwd worden in Kudelstaart?

Naar aanleiding van een verzoek van initiatiefnemer en eigenaren langs de Hoofdweg-Zuid is een quick-scan uitgevoerd om te beoordelen of dit verouderde glastuinbouwgebied kan worden getransformeerd naar een nieuwe woonwijk met eventueel maatschappelijke voorzieningen als onderwijs en kinderopvang. De conclusie luidt dat woningbouw bijdraagt aan realisatie van doelstellingen uit de woonvisie, voorziet in de woningbehoefte en het gebied een kwaliteitsimpuls geeft. Realisatie van onderwijsvoorzieningen op deze locatie levert ook een bijdrage aan een betere spreiding van scholen binnen Kudelstaart.

Het Aalsmeerse college wil daarom de planvorming voor dit gebied starten. Gestart wordt met het sluiten van een voorovereenkomst tussen initiatiefnemer en gemeente, waarin onder andere afspraken gemaakt over de rolverdeling in de samenwerking en de wijze waarop participatie plaatsvindt van direct omwonenden, inwoners en andere belanghebbenden.

Verkeersonderzoek
Momenteel vindt tevens onderzoek plaats  naar de verkeersstructuur van Kudelstaart en de effecten van voorziene woningbouwontwikkelingen als Westeinderhage en eventueel Hoofdweg-Zuid. Op basis van de uitkomsten wordt een integrale afweging gemaakt welke maatregelen noodzakelijk zijn om transformatie van Westeinderhage en Hoofdweg-Zuid naar woningbouw mogelijk te maken. Verbetering van bereikbaarheid en verkeersveiligheid op bestaande wegen is daarbij een voorwaarde.

Bron: gemeente Aalsmeer

Gepubliceerd: 13 februari 2018 om 23:20 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×