Komt er een tweede super in Kudelstaart?

Het Aalsmeerse college is voorstander van de komst van een tweede supermarkt in Kudelstaart en onderzoekt momenteel de haalbaarheid en ruimtelijke inpasbaarheid daarvan. Onderzoek wijst uit dat een tweede supermarkt in Kudelstaart het beste past op de locatie van basisschool De Graankorrel. Deze locatie heeft de voorkeur boven de voormalige locatie van de bibliotheek in de Graaf Willemlaan, met name omdat de toegevoegde waarde voor de bestaande winkelstructuur het grootst is. Daarnaast is er een maatschappelijk initiatief voor de vestiging van een gezondheidscentrum op de voormalige bibliotheeklocatie.

Een supermarkt op de Graankorrellocatie is alleen mogelijk bij verhuizing van de basisschool naar een andere locatie, eventueel in combinatie met andere onderwijsvoorzieningen. Hierover vindt overleg plaats met de betrokken schoolbesturen. Betere spreiding en bereikbaarheid van scholen zijn uitgangspunten bij de zoektocht naar een nieuwe locatie.

Bron: gemeente Aalsmeer

Gepubliceerd: 13 februari 2018 om 23:15 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×