PACT Aalsmeer pikt wijziging Luchthavenverkeersbesluit niet

Het kabinet heeft zich voorgenomen het aantal nachtvluchten op Schiphol te verruimen. PACT Aalsmeer (PvdA, D66 en GroenLinks) gaat daarmee niet akkoord en heeft een formele zienswijze daartegen ingediend. PACT Aalsmeer maakt zich ernstige zorgen over de gevolgen van de groei van Schiphol. De zorgen hebben betrekking op: geluidshinder (nachtrust), effect op het klimaat, luchtverontreiniging (fijnstof en stikoxiden), de gevolgen hiervan op invulling van de in de regio noodzakelijke nieuwbouw en de veiligheid in het vliegverkeer.

PACT Aalsmeer is van mening dat de grenzen van de groeimogelijkheden in de Nederlandse luchtvaart al zijn overschreden. Tevens vindt PACT dat er een algeheel plan voor Schiphol moet komen, dat gericht is op consolidatie en krimp i.p.v. groei. Daarbij komt de focus op kwaliteit in plaats van kwantiteit.

Kortom dit besluit sluit volgens PACT Aalsmeer niet aan op wat de minister van infrastructuur en waterstaat,
Van Nieuwenhuizen, in de Tweede Kamer heeft beloofd om het vertrouwen van burgers in het dossier luchtvaart terug te krijgen. PACT Aalsmeer wijst het voorgenomen wetsvoorstel daarom af.

Foto: Luchthaven Schiphol

Gepubliceerd: 13 februari 2018 om 19:28 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×