Obesitas in Aalsmeer neemt toe

De ‘Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016’ brengt de gezondheid van inwoners van 19 jaar en ouder van Aalsmeer in beeld. Wat blijkt? De meeste inwoners van Aalsmeer voelen zich gezond. Ernstige eenzaamheid en ernstige psychische klachten komen minder vaak voor dan gemiddeld in Nederland, en er is weinig sociale uitsluiting. In vergelijking met de rest van de regio zijn er minder valongevallen onder 65-plussers. Dat zijn gunstige uitkomsten.

Er zijn echter ook aandachtspunten. Het aandeel inwoners met obesitas is in Aalsmeer sinds 2010 toegenomen en is nu vergelijkbaar met de rest van de regio en Nederland. In Aalsmeer wordt vaker onder invloed van alcohol autogereden dan in de rest van de regio. Er wordt te weinig fruit en groente gegeten. In vergelijking met 2010 is er meer geluidshinder van vliegverkeer en Schiphol.

Gezondheidsproblemen zijn niet gelijk verdeeld over de gemeente. Zo hebben inwoners van Aalsmeer met een lage sociaaleconomische positie vaker een minder goede gezondheid. Daarnaast scoren de wijken Aalsmeer, Kudelstaart en Oosteinde verschillend op een aantal gezondheidsaspecten. De gegevens van de gezondheidsmonitor bieden de gemeente Aalsmeer en andere partijen aanknopingspunten voor gezondheidsbeleid.

Meer informatie: hier.

Bron: GGD Amstelland

Gepubliceerd: 8 februari 2018

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×