Concept portefeuilleverdeling bekend

Het concept portefeuilleverdeling is gisteren bekend gemaakt middels een persbericht van de gemeente Aalsmeer. Vanuit de kernwaarde open bestuursstijl zullen de wethouders een aantal bijeenkomsten met raadsleden organiseren om input en suggesties te verkrijgen voor het collegeprogramma. Daarna zal dit akkoord geschreven worden en gepresenteerd aan de raad, media en de inwoners.

Concept portefeuilleverdeling
– Beoogd wethouder Robbert-Jan van Duijn zal verantwoordelijk worden voor de portefeuilles Schiphol, Jeugd, Onderwijs, Sport, Subsidiebeleid, Ruimtelijke Ordening en Vergunningen.
– Beoogd wethouder Robert van Rijn zal de portefeuilles Werk en Inkomen, Economie, Recreatie en Toerisme, Openbare ruimte (Wegen en Begraafplaatsen), Wonen en Verkeer en Vervoer op zich nemen.
– Beoogd wethouder Wilma Scheltema neemt de portefeuilles Zorg, Wijkgericht werken, Natuur en Milieu, Duurzaamheid, Cultuur en Openbare ruimte (Openbaar groen en Afvalinzameling) voor haar rekening.
– Burgemeester Jeroen Nobel zal de portefeuilles Openbare orde en Veiligheid, Intergemeentelijke samenwerking, Communicatie, Integriteit, Toezicht en Handhaving, Vastgoed en Financiën behartigen.
De portefeuilleverdeling wordt definitief vastgesteld in de eerste vergadering van het college van B&W in de nieuwe samenstelling.

Foto: Aalsmeer Vandaag

Gepubliceerd: 19 mei 2018 om 10:36 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×