Initiatieven gezocht om woningen te verduurzamen

Het verduurzamen van appartementen in Aalsmeer stond centraal tijdens de bijeenkomst op maandag 11 juni in het gemeentehuis voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). De gemeente wil duurzaam wonen stimuleren en subsidieert via het Duurzaamheidsfonds onderzoekskosten voor het verduurzaming van particuliere woningen, zoals bijvoorbeeld een haalbaarheidsonderzoek voor een VvE. Ook verstrekt de gemeente leningen voor de uitvoering van initiatieven zoals een collectief zonnepanelenproject of energiebesparende maatregelen door een VvE.

Wethouder Wonen, Robert van Rijn: ‘Als gemeente Aalsmeer streven naar onafhankelijkheid van fossiele energiebronnen. Dit kunnen we niet alleen bereiken. Hiervoor hebben we iedereen in Aalsmeer nodig. Om goede initiatieven, die bijdragen aan energiebesparing of het opwekken van duurzame energie, te stimuleren heeft de gemeente het Duurzaamheidsfonds in het leven geroepen.’

Duurzaamheidsfonds
Dit fonds staat open voor bewonersgroepen, VvE’s en organisaties. Het initiatief moet zich richten op meerdere particuliere woningen tegelijkertijd en daadwerkelijk zorgen voor reductie van CO2-uitstoot op het grondgebied van Aalsmeer.
Meer informatie over het Duurzaamheidsfonds kunt u vinden op www.aalsmeer.nl/duurzaamheidsfonds. Het fonds is beschikbaar tot uiterlijk oktober 2019 of totdat het budget (bijna 400.000 euro) is uitgeput.

Aanjager Duurzaamheidsfonds
Wilt u meer weten of overleggen of uw idee in aanmerking komt voor een bijdrage uit het fonds? Neem dan contact op met de Aanjager Duurzaamheidsfonds Aalsmeer, Carina Dijkhuis via c.dijkhuis@amstelveen.nl. Zij adviseert initiatiefnemers bij het opstellen van de aanvraag voor een subsidie of lening en brengt hen in contact met mogelijke samenwerkingspartners met duurzaamheidsexpertise binnen en buiten de gemeentelijke organisatie.

Gepubliceerd: 12 juni 2018

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×