Onderhoud Kudelstaarts groen laat te wensen over

Dinsdagavond 26 juni heeft de Dorpsraad Kudelstaart weer een gezellige fietsschouw door Kudelstaart gereden. Op diverse locaties is stilgestaan en een toelichting gegeven op bouwactiviteiten. Ook werd er geconstateerd dat het onderhoud van het groen en van diverse speellocaties te wensen overlaat. Deze onderwerpen hebben de aandacht van de Dorpsraad in de contacten met de gemeente Aalsmeer. Na de zomervakantie, eind september, staat het volgende Dorpsoverleg gepland.

Eén van de onderwerpen die de Kudelstaartse Dorpsraad wil agenderen is de Energietransitie. Uiterlijk in 2050 moet Nederland van de fossiele brandstof af zijn (kolen, olie en gas) en zullen alle huizen een andere vorm van verwarmen en koken moeten hebben. Dat is een hele uitdaging en betekent dat Aalsmeer 600 huizen per jaar moet aanpassen. De gemeente Aalsmeer moet hiervoor een plan opstellen dat de komende tijd geschreven gaat worden. In één van de volgende Dorpsoverleggen wordt hier aandacht aan gegeven. Als u zich hier al wat op wilt voorbereiden, kunt u komende vrijdag 29 juni deel nemen aan het Energieontbijt van Sienergie in het Dorpshuis, aanvang 8.30 uur.

Foto: Dorpsraad Kudelstaart (Facebook)

Gepubliceerd: 27 juni 2018

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×