Stijging aantal meldingen buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling groeit als kool. Het is de eerste hulp bij burenruzie. 75% van de gemeenten in Nederland biedt buurtbemiddeling aan hun inwoners. Zo ook in Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer en Ouder-Amstel, de vier gemeenten in Amstelland waar Beterburen actief is.

Buurtbemiddeling eerst!
Als er iets speelt tussen buren wat het woonplezier aantast, dan kan buurtbemiddeling als eerste worden ingezet om hier iets aan te veranderen. Met de hulp van de speciaal hiervoor opgeleide buurtbemiddelaars kan men zelf de juiste oplossingen of stappen ter verbetering bespreken. Onderling, zonder de inmenging van officiële diensten.

Stijging aantal meldingen
In het persbericht dat het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) deze week uitbracht naar aanleiding van de benchmarkgegevens 2017 staat dat de gemiddelde landelijk stijging van het aantal melding vorig jaar 15% is. Frannie Herder, adviseur buurtbemiddeling: ‘Zoals elk jaar gaat het gros van de meldingen vooral over geluidsoverlast, pesterijen en tuin/buitenproblemen. Bij tuin/buitenproblemen moet je niet alleen denken aan ruzie over de schutting of overhangende takken, maar ook aan overlast van bijvoorbeeld de rook van vuurkorven en barbecues, of de stank van hondenpoep in de tuin van je buren. Zeker met dat warme weer een zeer onaangename ervaring.’

Bekendheid
Coördinator Buurtbemiddeling Amstelland Jeanine de Koster bevestigd dit beeld en voegt toe: “In Amstelland zet dit beeld zich door in 2018. Het aantal meldingen staat nu, met nog een maand in het derde kwartaal te gaan, al boven de resultaten van het derde kwartaal in het voorgaande jaar. Dit is mede te danken aan de bekendheid die buurtbemiddeling heeft verworven bij de verwijzers van gemeenteloketten en diensten die te maken hebben met mensen die burenergernissen willen bespreken. Maar ook bij bewoners zelf. Steeds vaker horen we dat eerdere gebruikers van buurtbemiddeling anderen hierover vertellen. Dat is de beste reclame die we ons kunnen wensen.”

Meer dan overlastproblemen
“Het gaat niet alleen over overlast en ruzies. Soms zijn er irritaties waarbij onbekendheid met of vragen over elkaars gewoonten of gedrag een rol spelen. Ook dan kan buurtbemiddeling met het organiseren en ondersteunen van een burengesprek een escalatie voorkomen en een start voor een verbeterde burensituatie ondersteunen.”, aldus Jeanine de Koster. “Uiteindelijk zal je het als buren vaak nog jaren met elkaar moeten uithouden. Irritaties en escalatie van ergernissen kun je daarbij missen als kiespijn. Als je met elkaar de lucht klaart en verbeteringen bespreekt, dan kan dat een hoop leed voorkomen.”

Deze en andere buren(overlast)problemen kunnen bij Beterburen afdeling buurtbemiddeling Amstelland aangemeld worden voor bemiddeling of informatie en advies. Een telefoontje naar Beterburen (085- 9022810) of een ingevuld meldformulier via de website www.beterburen.nl is genoeg om meer te weten te komen en een bemiddeling gratis op te starten.

Gepubliceerd: 11 september 2018

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×