Extra geld voor openbare ruimte en wegen

In de programmabegroting 2019 stelt het college de gemeenteraad voor om de openbare ruimte en het wegennet in Aalsmeer een flinke kwaliteitsimpuls te geven.  Dat doet zij door eenmalig € 500.000 extra uit te trekken voor het opknappen van de openbare ruimte en daarnaast € 5 miljoen beschikbaar te stellen voor renovatie en onderhoud aan wegen. Investeren in de leefomgeving is een belangrijk speerpunt van dit college. De raad behandelt de programmabegroting op 1 november aanstaande.

Duurzaam en solide
Burgemeester Jeroen Nobel, portefeuillehouder financiën: “Uitgangspunt van het college is een duurzaam en solide financieel beleid. De financiële ruimte die de begroting nog laat zien is nodig om de gezamenlijke ambities van college en raad te realiseren. Met elkaar, dus samen met raad en inwoners, is de rode draad in de manier van werken van dit college. Daarnaast willen wij lasten voor inwoners zo laag mogelijk houden. Daarom stellen wij voor inwoners eenmalig te compenseren voor de stijging van de WOZ-waarden met een bedrag van € 25 per huishouden.”

Waterfront
Voor 2019 stelt college voor om eenmalig geld te reserveren voor een kwaliteitsslag in de buitenruimte. Denk hierbij aan reparaties aan stoepen en straten en het opknappen van het openbaar groen. Daarnaast staat een viertal grote projecten op de agenda om Aalsmeer aantrekkelijker en leefbaarder te maken. Een van die projecten betreft het toegankelijker maken van het Waterfront Aalsmeer. Op dit moment is de gemeente bezig met de voorbereiding en uitwerking van dit project, waarbij raad en inwoners intensief worden betrokken. Verder moeten wij met elkaar verduurzamen: duurzamer bouwen, minder afhankelijk worden van aardgas, klimaatbestendig worden en afval anders inzamelen. Komend jaar gaat de gemeente aan de slag met een nieuw afvalplan en zal de raad en inwoners daar actief bij betrekken.

Infrastructuur
Komende jaren heeft de gemeente een aantal grote projecten op de agenda staan om de infrastructuur toekomstbestendig te maken, zoals de Burgemeester Kasteleinweg, de Burgemeester Hoffscholteweg en de Molenvlietweg. Daarnaast gaat de gemeente aan de slag met groot onderhoud van wegen, rioleringen en bruggen, onder meer de Aardbeienbrug.

Foto: een beeld dat we in 2019 vaker gaan zien

Gepubliceerd: 1 oktober 2018 om 22:15 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×