Solliciteren naar burgemeesterschap Aalsmeer

Vandaag is de vacature voor de burgemeester van Aalsmeer gepubliceerd in de Staatscourant. Dat betekent dat geïnteresseerde kandidaten tot en met 8 november hun sollicitatie kunnen sturen aan de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland Johan Remkes.

De commissaris van de Koning maakt een eerste selectie van geschikte kandidaten en overlegt met de vertrouwenscommissie. Deze commissie voert de selectieprocedure namens de gemeenteraad en bereidt de aanbeveling tot voordracht van de burgemeester voor. De gemeenteraad besluit welke kandidaat wordt voorgedragen. De kandidaat spreekt dan met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en daarna benoemt de Koning de burgemeester. Naar verwachting is de installatie van de nieuwe burgemeester en opvolger van waarnemend burgemeester Jeroen Nobel in april volgend jaar.

Foto: Waarnemend burgemeester Jeroen Nobel

Gepubliceerd: 18 oktober 2018 om 19:52 uur, geschreven door Elbert Huijts

Studio
Studio's Aalsmeer
Van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer

Telefoon
0297 - 325858
E-mail
info@radioaalsmeer.nl

×